Javni razpis »Dopolnjevanje SME instrumenta – Faza 1«

2019-08-02T06:26:50+00:00

Povezava na razpis

Datum objave: 9. 12 .2016

Rok za oddajo: 15. 5. 2018 in 15. 5. 2019

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izdelave študije izvedljivosti, ki vključuje poslovni načrt, za tista mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP), ki so po predložitvi predloga projekta na razpis za fazo 1 SME Instrumenta v okviru Obzorja 2020 od Evropske komisije prejela certifikat »Pečat odličnosti« (»Seal of Excellence«), vendar zaradi porabe razpoložljivih sredstev v okviru Obzorja 2020 niso prišla v izbor za sofinanciranje.

Do sofinanciranja so upravičene le operacije, ki se lahko uvrstijo v eno od prednostnih področij uporabe veljavne Slovenske strategije pametne specializacije, razen v področje trajnostnega turizma.
– Pametna mesta in skupnosti
– Pametne zgradbe in dom z lesno verigo
– Mreže za prehod v krožno gospodarstvo
– Trajnostna pridelava hrane
– Tovarne prihodnosti
– Zdravje – medicina
– Mobilnost
– Razvoj materialov kot končnih produktov

Projekte (operacije) lahko MSP prijavijo samostojno ali v konzorcijih. V imenu konzorcija se na javni razpis prijavi vodilni konzorcijski partner (prijavitelj).

Želiš prejemati novice o aktualnih dogodkih in razpisih?

PRIJAVA NA E-NOVICE