Povabilo kmetovalcem k nakupu embalaže za sveže, nepredelano sadje, zelenjavo in poljščine s poreklom Vipavske doline v okviru tržne pod-znamke »Izvorno Iz Vipavske Doline« v letu 2018

Povabilo kmetovalcem k nakupu embalaže za sveže, nepredelano sadje, zelenjavo in poljščine s poreklom Vipavske doline v okviru tržne pod-znamke »Izvorno Iz Vipavske Doline« v letu 2018

2018-04-27T14:14:00+00:00

Spoštovani kmetovalci; pridelovalci sadja, zelenjave in poljščin z območja tržne znamke Vipavska dolina, vabljeni k oddaji Vloge za pridobitev pravice do nakupa in uporabe embalaže v letu 2018.

POVABILO

Vlogo oddate na način, da:

 • izpolnite priložena obrazca: 1. obrazec VLOGA in 2. obrazec IZJAVA
 • priložite kopijo izpiska iz Registra kmetijskih gospodarstev (RKG), ki ne sme biti starejši
  od treh (3) mesecev (v primeru, ko v RKG ni nobenih sprememb od zadnjega sestanka na upravni enoti, se lahko upravno enoto zaprosi za izpisek zadnjega sestanka, ki je lahko tudi starejši od treh mesecev. V primeru, da ste vlogo oddali že v letu 2016 ali 2017 in vam je bila odobrena ter od takrat ni nobenih sprememb v RKG, vam izpiska ni potrebno prilagati. Ob oddaji vloge boste podpisali dodatno izjavo o tem, da je trenutno stanje kmetijskega gospodarstva identično oziroma brez bistvenih sprememb od zadnjega priloženega izpiska iz RKG k vlogi, ki ste jo oddali v letu 2016 oziroma v letu 2017.
 • priložite izpolnjeno NAROČILNICA, ki bo upoštevana, v kolikor bo vloga popolna in izpolnjeni pogoji.

POGOJI, ki jim mora kmetijsko gospodarstvo zadostiti, da je upravičeno do pridobitve pravice
do nabave in uporabe embalaže, so naslednji:

 • kmetijsko gospodarstvo mora imeti sedež oz. naslov v eni od šestih občin tržne znamke Vipavska dolina,
 • kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v Register kmetijskih gospodarstev (RKG),
 • iz izpisa RKG mora biti razvidno, da se kmetijsko gospodarstvo ukvarja s pridelavo naslednjih pridelkov: sadja (vključno z grozdjem) in/ali zelenjave in/ali poljščin,
 • kmetijsko gospodarstvo mora pri pridelavi zagotavljati sledenje načelom zdrave hrane
  in ohranjanja ter skrbi za okolje,
 • kmetijsko gospodarstvo mora embalažo uporabljati za promocijo in prodajo izključno lastnih pridelkov, pridelanih na območju tržne znamke Vipavska dolina.

Ekološki kmetovalci ste povabljeni, da k vlogi priložite tudi kopijo certifikata.

V kolikor so vsi pogoji izpolnjeni in je vloga popolna, bo kmetijsko gospodarstvo pridobilo »Potrdilo o pridobitvi pravice do nakupa in uporabe embalaže« v letu 2018.

Popolno vlogo pošljite po pošti ali prinesite osebno na Razvojno agencijo ROD Ajdovščina, Vipavska cesta 4, 5270 Ajdovščina (v levem spodnjem kotu kuverte navedite »EMBALAŽA«.

Razvojna agencija ROD bo obravnavala izključno popolne vloge po vrstnem redu njihovega prispetja do porabe razpoložljivih kosov embalaže.

Končni rok za oddajo popolnih vlog je petek, 11. maj 2018 do 12:00 ure.

Za dodatne informacije in pojasnila pokličite na 05 365 36 00 oziroma pošljite elektronsko pošto na e-naslov: info@rra-rod.si.

Dokument »Pogoji in postopki za pridobitev pravice do nakupa in uporabe embalaže za sveže, nepredelano sadje, zelenjavo in poljščine s poreklom Vipavske doline v okviru tržne pod-znamke »Izvorno iz Vipavske doline« je objavljen na spletni strani Razvojne agencije ROD Ajdovščina:
www.ra-rod.si. Na podlagi prošnje se lahko dokument zainteresiranim pošlje po elektronski
ali navadni pošti.

Lepo povabljeni k sodelovanju!

 

Želiš prejemati novice o aktualnih dogodkih in razpisih?

PRIJAVA NA E-NOVICE