PODPISANA DOPOLNITEV ŠT. 1 K DOGOVORU ZA RAZVOJ GORIŠKE RAZVOJNE REGIJE

PODPISANA DOPOLNITEV ŠT. 1 K DOGOVORU ZA RAZVOJ GORIŠKE RAZVOJNE REGIJE

2018-07-27T09:10:03+00:00

V torek, 19. junija 2018, je predsednik Razvojnega sveta Goriške regije Matej Arčon z ministrom za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravkom Počivalškom v Ljubljani podpisal Dopolnitev št. 1 k Dogovoru za razvoj Goriške razvojne regije. Ta vključuje vseh devet projektov, ki jih je regija predlagala za uvrstitev v ta dokument. Med njimi sta dva večja projekta:

– projekt Gradnja regionalne kolesarske povezave Goriške razvojne regije za zagotavljanje trajnostne mobilnosti, ki povezuje osem občin, njegov nosilec pa je Direkcija RS za infrastrukturo;
– projekt Protipoplavna varnost v Goriški regiji – protipoplavna ureditev porečja Vipave, ki sega na območje šestih občin; nosilec projekta bo Direkcija RS za vode.

Poleg omenjenih dveh projektov so posamezne občine pripravile še druge projekte (s področja urejanja poslovne infrastrukture, odvajanja in čiščenja odpadnih voda in rekonstrukcije vodovodnih sistemov).

Po podpisu Dopolnitve št. 1 k Dogovoru za razvoj Goriške razvojne regije bodo posamezni nosilci lahko pristopili k pripravi projektov za neposredno potrditev, potem pa k njihovi izvedbi. V ta namen je regija do leta 2022 dobila dobrih 32,5 mio EUR evropskih in nacionalnih sredstev. Izvedeni projekti bodo bistveno prispevali k nadaljnjemu razvoju regije in boljši kakovosti življenja občanov.

Razvojna agencija ROD je kot del Mrežne regionalne razvojne agencije Severne Primorske sodelovala pri pripravi posameznih projektov in dokumenta, v nadalje pa bo aktivno vključena v izpeljavo projektnih aktivnosti in teritorialni dialog.

Foto: vir – Facebook Mestna občina Nova Gorica

Želiš prejemati novice o aktualnih dogodkih in razpisih?

PRIJAVA NA E-NOVICE