Javni poziv 62SUB-EVOB18 Nepovratne finančne spodbude občanom za električna vozila

2019-07-29T08:49:16+00:00

Povezava na razpis

Datum objave: 8. 6. 2018

Rok za oddajo: do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude občanom za naložbe v nakup ali predelavo okolju prijaznejših vozil za cestni promet, ki spadajo v eno izmed spodaj navedenih kategorij cestnih vozil, in ki bodo prvič po proizvodnji ali predelavi registrirana v Republiki Sloveniji, in sicer za naslednje ukrepe:

– nakup novega/testnega vozila na električni pogon;
– nakup novega/testnega priključnega hibridnega vozila (plug-in) ali novega/testnega vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender);
– predelavo vozila v električno vozilo, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem;

Nepovratna finančna spodbuda se lahko dodeli le za:

– nakup novega/testnega vozila kategorije M1, N1, L7e na električni pogon brez emisij CO2 na izpustu;
– nakup novega vozila kategorije L6e, L5e, L4e, L3e, L2e, L1e-B ali L1e-A na električni pogon brez emisij CO2 na izpustu;
– predelavo vozila v električno vozilo, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem, kategorije M1, N1, L7e ali L6e;
– nakup novega/testnega priključnega hibridnega vozila (plug-in) ali novega vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender), z emisijami CO2 na izpustu manjšimi od 50 g CO2/km, kategorije M1 ali N1.

Predelava vozila mora biti izvedena s strani pravne osebe ali samostojnega podjetnika. Podrobnejši opis kategorij vozil je razviden iz pozivne dokumentacije.

Želiš prejemati novice o aktualnih dogodkih in razpisih?

PRIJAVA NA E-NOVICE