Razpisi Evropske komisije – Program Obzorje 2020

2018-07-25T09:51:28+00:00

Program EU za raziskave in inovacije.

Namenjen je inštitutom, univerzam, malim in srednje velikim podjetjem ter start-upom.

Trije vsebinski stebri Obzorja 2020 so:

1. Odličnost v znanosti (24 mrd EUR) – spodbuda vrhunskim raziskavam v Evropi, vključno s spodbujanjem najkvalitetnejših raziskav, ki jih financira Evropski raziskovalni svet (ERC);
2. Vodilna vloga industrije (17 mrd EUR) – večje naložbe v ključne tehnologije, omogočanje boljšega dostopa do kapitala in spodbude za mala in srednje velika podjetja;
3. Družbeni izzivi (31 mrd EUR) – reševanje družbenih vprašanj, ki so povezana s socialno in ekonomsko krizo v Evropi, podnebnimi spremembami, trajnostnim razvojem mobilnosti in prometa, varnostjo v družbi, dostopnostjo do obnovljivih virov, zagotovitvijo preskrbe z varno hrano, pomenom evropske kulturne dediščine ter za spopadanje z izzivom staranja prebivalstva.

Povezava na razpise

Datum objave: Različno (odvisno od tematike/področja)

Rok za oddajo: Različno

Želiš prejemati novice o aktualnih dogodkih in razpisih?

PRIJAVA NA E-NOVICE