DEMO PILOTI II 2018

2018-11-16T06:58:45+00:00

Povezava na razpis

Datum objave: 13. 8. 2018

Rok za oddajo: 20. 11. 2018 do 23.59

Predmet razpisa: namen javnega razpisa je:

a) dodelitev spodbud razvojnim in inovacijskim dejavnostim za izvedbo pilotnih/demonstracijskih projektov (v nadaljevanju: PD projekti), usmerjenih v razvoj za testiranje oziroma demonstracijo novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev v realnem okolju, ki se lahko uvrstijo na fokusna področja iz Akcijskih načrtov SRIP v okviru Slovenske strategije pametne specializacije, v vsakem primeru pa morajo biti skladni s prednostnimi področji S4 (v nadaljevanju: področja uporabe S4), s katerimi se bo dosegalo:
– skrajšanje časa od ideje do trga,
– pridobitev referenc ter krepitve konkurenčnega položaja podjetij in njihovega – pozicioniranja v obstoječih in novih verigah vrednosti,
– povečanje naložb zasebnega sektorja v razvoj in inovacije;

b) dodelitev spodbude za izvedbo testiranja oziroma izvedbo demonstracije v okviru PD projekta razvitih novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev v realnem okolju.

Želiš prejemati novice o aktualnih dogodkih in razpisih?

PRIJAVA NA E-NOVICE