Javni poziv za Vavčer za tržne raziskave tujih trgov

2019-09-16T09:47:44+00:00

Povezava na razpis

Datum objave: 22. 2. 2019

Rok za oddajo: Javni poziv bo odprt do porabe sredstev. Informacija o morebitni predčasni porabi sredstev bo objavljena na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada. Skrajni rok za oddajo vlog je 31. 3. 2023, pri čemer je potrebno upoštevati, da je skrajni rok za predložitev zahtevkov 30. 9. 2023.

Predmet javnega razpisa: je sofinanciranje upravičenih stroškov tržnih raziskav, pri čemer se kot tržna raziskava po tem javnem pozivu šteje proces sistematičnega zbiranja in obdelave podatkov o tujem trgu in konkurenci na tujem trgu, ki so pridobljeni pretežno iz primarnih virov podatkov (ankete, intervjuji, opazovalne študije, metoda fokusnih skupin ipd.) s ciljem:
– identifikacije in ocene novih tržnih/izdelčnih priložnosti prijavitelja,
– ocene ustreznosti izdelkov ali storitev prijavitelja za potrebe tujega trga,
– priprave načrta za prilagoditev izdelkov ali storitev prijavitelja potrebam tujega trga,
– identifikacije ustreznih prodajnih kanalov prijavitelja na tujem trgu.

Rezultat izvedene tržne raziskave je strukturiran prikaz podatkov o tujem trgu in konkurenci na tem trgu.

Želiš prejemati novice o aktualnih dogodkih in razpisih?

PRIJAVA NA E-NOVICE