Javno povabilo – »Zaposlimo mlade«

2020-01-24T07:51:08+00:00

Povezava na razpis

Datum objave: 12. 2. 2019

Rok za oddajo: Javno povabilo je odprto od 12. 2. 2019 od vključno 10.00 ure dalje do objave obvestila o zaprtju javnega povabila zaradi porabe razpoložljivih sredstev oziroma najdlje do 29. 12. 2019 do 14.45 ure.

Predmet javnega razpisa: je zbiranje ponudb delodajalcev za izvedbo projekta v okviru programa Zaposlimo mlade, ki obsega vključevanje mladih brezposelnih oseb iz ciljne skupine v subvencionirane zaposlitve za neprekinjeno obdobje najmanj 12 mesecev.

Osebe iz ciljne skupine morajo pred vključitvijo pridobiti potrdilo o uspešnem zaključku udejstvovanja v projektnih aktivnostih s strani izbranega prijavitelja/upravičenca na Javnem razpisu za sofinanciranje inovativnih projektov za zaposlovanje mladih za leti 2018–2019 (Uradni list RS, št. 33/18; v nadaljevanju: Javni razpis za inovativne projekte), ki ga je objavilo ministrstvo, pristojno za delo.

Pogodba o zaposlitvi z osebami mora biti sklenjena za:
– polni delovni čas, 40 ur na teden ali
– delovni čas v skladu z odločbo o invalidnosti brezposelne osebe,3 vendar ne krajši od 20 ur na teden.

Nosilec projekta je delodajalec, katerega ponudba je sprejeta na podlagi tega javnega povabila, z vsemi svojimi registriranimi enotami in z vsemi brezposelnimi osebami iz ciljne skupine, vključenimi v zaposlitev, s katerim Zavod sklene pogodbo o izvedbi projekta v okviru programa Zaposlimo mlade (v nadaljevanju: Pogodba o izvedbi projekta).

Želiš prejemati novice o aktualnih dogodkih in razpisih?

PRIJAVA NA E-NOVICE