Monthly Archives: marec 2019

Javni razpis za ukrep Racionalizacija sezonske selitve panjev v letu 2019

2019-07-29T09:08:39+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 22. 3. 2019 Rok za oddajo: 31. 7. 2019 Predmet javnega razpisa: je dodelitev nepovratnih sredstev za ukrep Racionalizacija sezonske selitve panjev v letu 2019 in zagotovitev podpore naložbam v opremo

Javni razpis za ukrep Racionalizacija sezonske selitve panjev v letu 2019 2019-07-29T09:08:39+00:00

Javni razpis za ukrep Subvencioniranje vzreje čebeljih matic v letu 2019

2019-07-11T09:54:15+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 22. 3. 2019 Rok za oddajo: 30. 4. 2019 Predmet javnega razpisa: je dodelitev nepovratnih sredstev v okviru ukrepa Subvencioniranje vzreje čebeljih matic za leto 2019, katerega namen je spodbujanje vzrejevalcev

Javni razpis za ukrep Subvencioniranje vzreje čebeljih matic v letu 2019 2019-07-11T09:54:15+00:00

Javni razpis za ukrep Tehnična pomoč čebelarjem v letu 2019

2019-07-29T09:09:16+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 22. 3. 2019 Rok za oddajo:do zaprtja javnega razpisa oziroma do 31. 7. 2019. Predmet javnega razpisa: je dodelitev nepovratnih sredstev za ukrep Tehnična pomoč čebelarjem za ukrepa: Sofinanciranje čebelarske opreme

Javni razpis za ukrep Tehnična pomoč čebelarjem v letu 2019 2019-07-29T09:09:16+00:00

Javni razpis za krepitev sodelovanja delodajalcev in socialnih partnerjev s srednjimi poklicnimi in višjimi strokovnimi šolami v izobraževalnem procesu v šolskem oziroma študijskem letu 2018/2019

2019-07-11T09:54:38+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 22. 3. 2019 Rok za oddajo: 24. 4. 2019 Predmet javnega razpisa: je sofinanciranje izvedbe praktičnega usposabljanja oziroma izobraževanja z delom na ustrezno opremljenih učnih mestih za dijake in vajence

Javni razpis za krepitev sodelovanja delodajalcev in socialnih partnerjev s srednjimi poklicnimi in višjimi strokovnimi šolami v izobraževalnem procesu v šolskem oziroma študijskem letu 2018/2019 2019-07-11T09:54:38+00:00

Nepovratne finančne spodbude občinam za naložbe v izgradnjo kolesarske infrastrukture (61SUB-LSKI19)

2020-03-02T12:31:02+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 22. 3. 2019 Rok za oddajo: javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije. Predmet javnega razpisa: sonepovratne finančne spodbude so namenjene za naložbe občin v

Nepovratne finančne spodbude občinam za naložbe v izgradnjo kolesarske infrastrukture (61SUB-LSKI19) 2020-03-02T12:31:02+00:00

2. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020

2020-07-30T07:28:28+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 15. 3. 2019 Rok za oddajo: od 8. aprila 2019 do datuma zaprtja javnega razpisa, objavljenega na spletni strani MKGP in na spletni strani Programa razvoja podeželja. Predmet javnega razpisa:

2. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020 2020-07-30T07:28:28+00:00

2. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020

2020-03-02T11:58:42+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 15. 3. 2019 Rok za oddajo: od 8. aprila 2019 do datuma zaprtja javnega razpisa, objavljenega na spletni strani MKGP in na spletni strani Programa razvoja podeželja. Predmet javnega razpisa: je

2. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020 2020-03-02T11:58:42+00:00

Javni razpis P1 plus 2019 – Garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

2019-10-15T08:26:17+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 15. 3. 2019 Rok za oddajo: 15. 10. 2019 oziroma do porabe sredstev. Roki za predložitev vlog so: 5. 4., 15. 4., 1. 5., 15. 5., 1. 6., 15. 6.,

Javni razpis P1 plus 2019 – Garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere 2019-10-15T08:26:17+00:00

Javni razpis – Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2019 (P2 2019)

2019-07-11T09:55:12+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 8. 3. 2019 Rok za oddajo: 19. 4. 2019 Predmet javnega razpisa: je razvoj podprtih podjetij in uspešen prenos razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in

Javni razpis – Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2019 (P2 2019) 2019-07-11T09:55:12+00:00

Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih znakov za turistične nastanitv

2019-07-29T09:05:40+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 27. 2. 2019 Rok za oddajo: en delovni dan pred odpiranjem. Prvo odpiranje prispelih vlog bo 16. 4. 2019, drugo pa 11. 6. 2019. Predmet javnega razpisa: je spodbuditi pravne in

Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih znakov za turistične nastanitv 2019-07-29T09:05:40+00:00

Želiš prejemati novice o aktualnih dogodkih in razpisih?

PRIJAVA NA E-NOVICE