2. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020

2020-03-02T11:58:42+00:00

Povezava na razpis

Datum objave: 15. 3. 2019

Rok za oddajo: od 8. aprila 2019 do datuma zaprtja javnega razpisa, objavljenega na spletni strani MKGP in na spletni strani Programa razvoja podeželja.

Predmet javnega razpisa: je podpora za dela za odpravo škode in obnovo gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma med 30. januarjem in 10. februarjem 2014, zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma, in zaradi vetroloma med 11. in 13. decembrom 2017.

Želiš prejemati novice o aktualnih dogodkih in razpisih?

PRIJAVA NA E-NOVICE