Javni poziv 78FS-PO19 – Finančne spodbude za naložbe v ukrepe trajnostne mobilnosti v podjetjih

2020-05-27T12:40:17+00:00

Povezava na razpis

Datum objave: 27. 12. 2019

Rok za oddajo: Vlagatelji se lahko prijavijo na javni poziv od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije dalje. Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma do dodelitve vseh sredstev.

Predmet javnega razpisa:

so finančne spodbude (v nadaljnjem besedilu: spodbuda) v obliki:
– nepovratnih sredstev in/ali
– kredita z ugodno obrestno mero (v nadaljnjem besedilu: kredit), dodeljene po pravilu »de minimis« pomoči, za nove naložbe učinkovite rabe in rabe obnovljivih virov energije na območju Republike Slovenije.

Namen javnega poziva je spodbuditi izvedbo ukrepov trajnostne mobilnosti v podjetjih oziroma prehod na trajnostno mobilnost v zasebnem sektorju in s tem prispevati k zmanjševanju emisij v sektorju promet. Spodbuda za nakup koles in električnih koles (e-koles) je namenjena spodbujanju kolesarjenja oziroma dnevne mobilnosti s kolesom kot pomembne okoljsko in družbeno trajnostne alternative avtomobilom za prevoz krajših razdalj.

Nova naložba je naložba za izvedbo enega ali več v nadaljevanju navedenih ukrepov, ki še ni bila zaključena ob oddaji vloge za pridobitev spodbude (v nadaljnjem besedilu: vloga) po tem javnem pozivu:
A – mobilnostni načrti
B – parkirišča za kolesa in kolesarnice za zaposlene ali javno izposojo koles (na podlagi koncesijske pogodbe oziroma javno zasebnega partnerstva),
C – električna kolesa (e-kolesa) in kolesa za službeno uporabo ali javno izposojo (na podlagi koncesijske pogodbe oziroma javno zasebnega partnerstva),
D – polnilnice za električna vozila, ki se nahajajo v neposredni bližini lokacije podjetja, in so namenjene polnjenju vozil za zaposlene in/ali javno uporabo,
E – polnilnice za vozila na vodik, ki se nahajajo v neposredni bližini lokacije podjetja, in so namenjene polnjenju vozil za zaposlene in/ali javno uporabo,
F – prikazovalniki bližnjih postajališč in odhodov z njih v realnem času,
G – registratorji odhoda/prihoda za trajnostne načine prevoza.«

Želiš prejemati novice o aktualnih dogodkih in razpisih?

PRIJAVA NA E-NOVICE