Že 4. redni obisk zunanjega nadzornika na našem projektu

Že 4. redni obisk zunanjega nadzornika na našem projektu

2020-02-07T14:00:58+00:00

V četrtek, 30. 1. 2020, nas je že četrtič obiskal zunanji nadzornik za Slovenijo, dr. Mitja Kaligarič iz podjetja NEEMO EEIG, ki je podjetje pooblaščeno za izvajanje nadzora nad potekom projektov iz programa LIFE. Zunanji nadzornik vsak projekt obišče enkrat na leto v času izvajanja posameznega projekta. Projekt LIFE ViVaCCAdapt je v 20% sofinanciran tudi z Ministrstva za okolje in prostor, zato je obisk zunanjega nadzornika združen z obiskom skrbnice naše pogodbe, ga. Barbare Simonič z Ministrstva za okolje in prostor.

Bližamo se petemu in s tem zadnjemu letu izvajanja projekta. Do sedaj smo med drugim v okviru projekta pripravili Strategijo prilagajanja kmetijstva v Vipavski dolini na podnebne spremembe, v kateri sta bila kot dobra ukrepa za prilagajanje identificirana tudi ukrepa zelene protivetrne zaščite in namakanje, ki smo ju v okviru projekta tudi izvedli. Posadili smo 1500 m2 zelene protivetrne zaščite, kmetom pa smo ponudili možnost uporabe TDR sond in s tem sistema SPON za podporo pri namakanju.

Dr. Kaligarič je izvedel administrativno-finančni pregled izvajanja projekta, izpeljal pregled zbrane projektne dokumentacije, ki jo moramo hraniti v naši organizaciji, ki je vodilni partner projekta.

Najzanimivejši del pa nam je ostal za konec, saj smo zunanjemu nadzorniku in skrbnici naše pogodbe na terenu predstavili delovanje enega izmed implementiranih ukrepov prilagajanja na podnebne spremembe in sicer sistem SPON.

Sistem za podporo odločanju o namakanju, ali krajše SPON, je bil razvit v letu 2018 za namene strokovno pravilnega namakanja. Konec leta 2018 so uporabniki kmetijskih zemljišč, ki so se vključili v projekt, prejeli uporabniška imena in gesla za dostop do podatkov za svoje parcele. V namakalni sezoni 2019 je SPON v polnosti zaživel. Sistem smo do sedaj nekajkrat nadgradili in prilagodili. Trudimo se, da je SPON uporabnikom prijazen ter da v največji možni meri upoštevamo pripombe uporabnikov. SPON uporabniku nudi možnost nadzora porabe vode za namakanje, kar je v luči vedno večjih klimatskih sprememb, ki nam vsako namakalno sezono nudijo manj dežja, zelo pomembno.

Za namen predstavitve sistema SPON dr. Kaligariču in ga. Simonič, smo se za terenski obisk dogovorili z g. Kodričem, uporabnikom z Brij, ki nas je pričakal v svojem nasadu kakija, kjer ima vzpostavljen sistem namakanja ter inštalirano TDR sondo, ki nam jo je tudi pokazal. Zunanjemu nadzorniku ter skrbnici pogodbe z Ministrstva za okolje in prostor je predstavil, kako deluje njegov namakalni sistem in tudi pohvalil delovanje sistema SPON v trenutni fazi.

SPON bo na voljo tudi po zaključenem izvajanju projekta LIFE ViVaCCAdapt. Priključili se mu bodo lahko novi uporabniki, prav tako pa bo na voljo tudi v drugih regijah, postopoma v celotni Sloveniji.

Zahvaljujemo se g. Ivanu Eliju Kodriču za prijaznost in pripravljenost srečati se s projektnimi partnerji, zunanjim nadzornikom in skrbnico pogodbe in nam vsem skupaj predstaviti njegov način dela in namakanja ter za izkazano zaupanje v delovanje sistema SPON.

Želiš prejemati novice o aktualnih dogodkih in razpisih?

PRIJAVA NA E-NOVICE