Javni poziv 80EV-PO20 – Finančne spodbude pravnim osebam za nova električna vozila

2020-12-21T16:00:48+00:00

Povezava na razpis

Datum objave: 13. 3. 2020

Rok za oddajo: Upravičene osebe se lahko prijavijo na javni poziv od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije dalje. Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.

Predmet javnega razpisa: so finančne spodbude za naložbe v nakup novih ali predelavo okolju prijaznejših vozil za cestni promet, ki bodo prvič po proizvodnji ali predelavi registrirana v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: naložba) v obliki:
– nepovratnih sredstev in/ali
– kredita z ugodno obrestno mero (v nadaljnjem besedilu: kredit).

Želiš prejemati novice o aktualnih dogodkih in razpisih?

PRIJAVA NA E-NOVICE