4. JAVNI POZIV LAS VIPAVSKA DOLINA za izbor standardnih operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja (SLR) za območje LAS Vipavska dolina 2014 – 2020 sofinanciranih s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR)

2020-07-14T05:48:29+00:00

Povezava na razpis

Datum objave: 15. 04. 2020

Rok za oddajo: Rok za oddajo vlog je 30. 06. 2020. Pisne vloge za vsako operacijo posebej morajo prijavitelji poslati po pošti s priporočeno pošiljko, v zaprtih ovojnicah, opremljenih z izpolnjeno predlogo etikete za naslavljanje, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, na naslov: LAS Vipavska dolina, vodilni partner LAS, Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina, Vipavska cesta 4, 5270 Ajdovščina. Za zadnji sprejemljiv datum poštnega žiga velja 30. 06. 2020. Nepravočasne in nepravilno označene prijave ne bodo obravnavane in bodo vrnjene prijavitelju.

Predmet javnega razpisa: je dodelitev nepovratnih sredstev na podlagi Odločbe MKGP iz naslova podukrepa 19.2 »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« za sofinanciranje upravičenih stroškov, ki nastanejo pri izvajanju posameznih operacij na območju naslednjih naselij LAS Vipavska dolina: Ajdovščina, Vipava, Col in Podnanos.

Želiš prejemati novice o aktualnih dogodkih in razpisih?

PRIJAVA NA E-NOVICE