Javni razpis za dodelitev kreditov s subvencionirano obrestno mero za spodbujanje investicijskih vlaganj v proizvodne in storitvene kapacitete v Občini Vipava za leto 2020

2020-11-23T08:55:39+00:00

Povezava na razpis

Datum objave: 30.04.2020

Rok za oddajo: Rok za prijavo je 1. 10. 2020, do 12. ure oziroma do pokoriščenja kreditne mase.

Predmet javnega razpisa: je spodbujanje investicijskih vlaganj v proizvodne in storitvene kapacitete v Občini Vipava.

Za subvencioniranje obrestne mere za najete kredite so zagotovljena sredstva v višini 32.000,00 €. Obrestna mera za kreditojemalce je šestmesečni EURIBOR + 0%, odplačilna doba kredita je 5 oziroma 10 let odvisno od višine kredita ter namena kredita. Za kredite do višine 25.000 € je na razpolago kreditna masa 268.950,00 €, za kredite od višine 25.001 € je na razpolago kreditna masa 135.040,00 €.

Koriščenje kredita je mogoče do 30. 11. 2020.

Kreditna sredstva z bonificirano obrestno mero se bodo odobrila za investicijska vlaganja za naslednje namene:
•za nakup, urejanje in komunalno opremljanje zemljišč za gradnjo poslovnih prostorov,
•za nakup, gradnjo ali investicijsko vzdrževanje poslovnih ali proizvodnih prostorov,
•za nakup nove ali generalno obnovljene proizvajalne in storitvene opreme,
•za nakup nematerialnih pravic (patenti, licence, tehnološko znanje).

Želiš prejemati novice o aktualnih dogodkih in razpisih?

PRIJAVA NA E-NOVICE