POMEN DIGITALIZACIJE ZA PRIHODNOST

POMEN DIGITALIZACIJE ZA PRIHODNOST

2020-05-15T10:43:04+00:00

Posledice koronavirusa so pokazale, da je digitalna strategija in implementacija le-te v podjetjih nujna, saj lahko v nasprotnem primeru zaostanemo za dogajanjem, izgubimo stranke in v najslabšem primeru ne moremo več poslovati. V spremenjenih razmerah postajajo tržišča vse bolj globalna in nove tehnologije omogočajo enostavnejše ter prodornejše vstope podjetij na nova tržišča. Obstoječi načini poslovanja ne zadostujejo za prilagoditev novim dinamičnim razmeram na trgu. Zato so podjetja postavljena pred izziv digitalne preobrazbe.

Digitalizacija predstavlja velik potencial rasti, saj se ocenjuje, da lahko digitalno proaktivna podjetja poslujejo do desetkrat bolje kot istovrstna podjetja, ki digitalnih tehnologij še ne uporabljajo. Digitalizacija pomeni, da podjetje uporabi digitalne tehnologije za spremembo poslovnega modela in s tem zagotovijo nove prihodke in priložnosti za ustvarjanje vrednosti. Podjetje na ta način lahko stvari počne bolje, hitreje in ceneje kot konkurenca in s tem pridobi konkurenčno prednost. Te sodobne digitalne tehnologije so lahko na primer internet stvari, mobilne tehnologije, družbeni mediji, visoko zmogljivo računalništvo, računalništvo v oblaku, umetna inteligenca in druge. Te prinašajo velike spremembe v način organiziranja in poslovanja organizacij.

 Prednosti, ki jih digitalizacija prinaša so:

  • Digitalne rešitve lahko poenostavijo varnostne in obveščevalne sisteme države ter njeno gospodarstvo in infrastrukturo.
  • Za državljane digitalizacija obljublja prepotrebno izboljšanje tako pri zagotavljanju javnih storitev, kot tudi drugih storitvah, finančnih ali drugih svetovalnih storitvah.
  • Digitalne rešitve in storitve lahko olajšajo trgovanje po vsem svetu.
  • Predstavlja obrambo pred zlorabami, kot so poneverbe in pranje denarja.
  • Digitalne platforme neposredno povezujejo kupca in prodajalca ter tako izločajo posrednika.
  • Digitalne platforme spodbujajo mlade.

Številna podjetja zdaj prehajajo na splet z namenom poenostaviti upravljanje in vsakodnevno izvajanje operacij. To vključuje vse od shranjevanja dokumentov, varnostnih kopij prek interneta, poteka dela in upravljanja dokumentov, do dela na daljavo. Možnosti so neskončne. Postopek je hitrejši, učinkovitejši in varnejši od ekvivalentov brez povezave. Proces avtomatizacije vam prihrani čas, prostor in denar. Zato se bo ta trend nadaljeval, saj več podjetij razume prednosti digitalizacije in jih izkorišča.

Seveda pa se podjetja v procesu digitalizacije soočajo tudi z raznimi ovirami. Podjetja porabijo kar 19% svojih letnih proračunov za IT, za upravljanje in vzdrževanje zapuščenih IT sistemov. Količina virov, ki se trenutno nameni za posodabljanje in vzdrževanje statusa quo, predstavlja pomembno oviro za inovacije. Posodobitev IT-ja je torej prvi korak za vsa podjetja, ki želijo izvesti resnično digitalno preobrazbo. Toda dejstvo je, da je celo to lahko nepremostljiv izziv za organizacije.

Drzno razmišljanje, ki ga zahteva digitalna transformacija, uspeva le v prilagodljivem izvedbenem okolju. Temu pa predstavlja oviro struktura mnogih velikih organizacij, ki običajno temelji na strogo opredeljenih procesih, poveljevanju in formalni, kaskadni komunikaciji. Posledica tega je pomanjkanje prilagodljivosti. To pa je pogosto v nasprotju s hitrostjo izvajanja, ki jo zahteva resnična digitalna transformacija.

Poleg tega je preobrazba lahko poslovno uspešna le, če podjetje skladno s spremenjeno strategijo primerno nadgradi znanje, motiviranost in inovativnost svojih zaposlenih, preuredi poslovne procese ter njihovo organiziranost in skladno s sodobnimi usmeritvami posodobi in uporabi informacijsko tehnologijo.

Vlada Republike Slovenije je leta 2016 potrdila Strategijo razvoja informacijske družbe do leta 2020 – Digitalna Slovenija 2020, Ministrstvo za gospodarstvo in tehnologijo je pripravilo Program digitalizacije in digitalne transformacije, z namenom zagotavljanja podpornega okolja za digitalizacijo in inoviranje, povečanje internacionalizacije zaradi večje uporabe IKT tehnologij, krepitve digitalnih kompetenc zaposlenih in vodstvenega kadra in uvedbe digitalne transformacije v podjetjih. Program vsebuje ukrepe za oblikovanje okolja za digitalizacijo in digitalno transformacijo, dvig digitalnih kompetenc in Industrijo 4.0 za podjetja. Ukrepi v višini 32,85 milijonov evrov do leta 2032 so namenjeni vzpostavitvi in delovanju Digitalnega inovacijskega stičišča, in javnim razpisom.

Digitalno inovacijsko stičišče (DIH) deluje kot »one stop shop« na področju digitalizacije in povezuje Univerzo v Ljubljani, kot tudi Univerzo v Mariboru, GZS, TP Ljubljana, SRIP Tovarne prihodnosti, SRIP IKT horizontalna mreža, mrežo FABLABov, TECOS Celje in Lesarski grozd ter IIBA. Njegove aktivnosti so usmerjene v vzpostavitev digitalnega ekosistema, tako da pregleduje ponudbo in povpraševanje na trgu, sodeluje pri pripravi kataloga digitalnih kompetenc, pripravlja kataloge mentorjev, svetovalcev in usposabljanj. Prav tako skrbi za promocijo digitalizacije in povezovanje deležnikov v Sloveniji in tudi mednarodno. Omogoča tudi svetovanje in mentoriranje podjetij.

Pri tem vas opozarjamo tudi na delavnico Pomen digitalizacije za prihodnost, ki jo bodo izvedli strokovnjaki DIH Slovenija in bo potekala on-line, 19.5.2020, s pričetkom ob 9.00 uri. Več na: https://rra-rod.si/2020/05/06/vabilo-na-webinar-pomen-digitalizacije-za-prihodnost/.

VIRI:

Projekt »Spot Goriške regije 2018–2022« je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: www.mgrt.gov.si ter SPIRIT Slovenija, javna agencija: www.spiritslovenia.si.

Želiš prejemati novice o aktualnih dogodkih in razpisih?

PRIJAVA NA E-NOVICE