Vzpostavljena kolesarska spletna platforma

Vzpostavljena kolesarska spletna platforma

2020-05-21T06:25:41+00:00

Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina je v okviru projekta INTER BIKE II, Interreg V-A Italija Slovenija 2014-2020 vzpostavila kolesarsko spletno platformo Bike Alpe Adria .

Spletna platforma predstavlja inovativno kartografsko okolje za prostorski prikaz podatkov o turistični ponudbi za kolesarje in izris poti kolesarske destinacije Alpe-Adria. Namenjena je spodbujanju regijskega in čezmejnega povezovanja ponudnikov ter razvoju malega gospodarstva na projektnem območju.

Novo nastala spletna platforma, ki je plod sinteze različnih znanj mladih podjetnikov s področja računalništva, prostorske informatike, kartografije in turizma, je še zelo svež produkt in pravzaprav v fazi konstantnega razvoja, ki so ga njeni snovalci smelo zastavili in oblikovali, z lastnim znanjem, časom in tudi materialnim vložkom.

Spletno orodje ponuja urejeno struktura podatkov, filtriranje in iskanje po vsebinah, pregledno in intuitivno urejanje tematskih in prostorskih vsebin, kreiranje in urejanje lastnih atributov glede na prikazano tematiko, učinkovito filtriranje prikazov vsebin, ter oblikovanje vsebin različnih kartografskih prikazov (pogledov).

Kar snovalci izpostavljajo kot svojo konkurenčno prednost je tudi v celoti, z administratorskimi pravicami nastavljivo okolje oz. struktura spletnega orodja.

Osnovna ideja torej je, da spletno orodje prispeva k širjenju prostorskih informacij in ozaveščenosti s pomočjo kakovostnih in tematsko bogatih vsebin. Poleg spletnega orodja izvajalec zagotavlja tudi visoko strokovno raven priprave in obdelave prostorskih podatkov v kombinaciji z izkušnjami s področja turizma (oblikovanje turističnih produktov, osnovne zakonitosti kreiranja tematskih turističnih poti v odvisnosti od vsebin, zahtev in pričakovanj uporabnikov).

Vodilo trajnostne mobilnosti in projekta INTER BIKE II je zadovoljiti potrebe vseh ljudi po mobilnosti in obenem zmanjšati promet. Trajnostna mobilnost je tista, ki je hkrati okoljsko sprejemljiva, socialno pravična in spodbuja razvoj gospodarstva.

Kolesarjenje postaja ena od oblik trajnostne mobilnosti. Kolo je priljubljeno tako kot sredstvo za šport in rekreacijo kot tudi kot vsakodnevno alternativno prevozno sredstvo.

Izpostaviti gre, da je kolesarski turizem eden izmed najhitreje rastočih segmentov v turizmu. Kot trajnostna oblika rekreacije poleg ekonomskih, destinacijam prinaša tudi okoljske in družbene koristi. Poleg tega lahko prav razvoj kolesarskega turizma pripomore k razvoju kolesarske mobilnosti, kar je eden od pomembnih ciljev tako na ravni EU kot tudi Slovenije. Spodbujanje trajnostne mobilnosti se zasleduje preko različnih ukrepov, ki so podprti tudi s sofinanciranjem EU skladov.

V regiji je v izvajanju več pomembnih projektov na področju kolesarjenja, ki smo jih z vzpostavljeno platformo smiselno medsebojno povezali. Povezovanje projektov pa mora potekati tako na ravni usklajevanja kolesarske infrastrukture (umeščanje kolesarskih tras) kot na podlagi povezovanja ponudnikov kolesarskih (turističnih) produktov. S tem namenom bo v okviru projekta INTER BIKE II vzpostavljen čezmejni odbor. Projekt spodbuja lokalne oblasti in ostale deležnike k tesnejšemu sodelovanju pri prostorskem in prometnem načrtovanju ter razvoju turizma na čezmejnem območju.

Promocijo kolesarjenja in vseh oblik kolesarskega turizma na območju regije, bo lažje doseči z vzpostavljeno platformo Bike Alpe Adria, ki je bila izdelana v okviru projekta INTER BIKE II, Interreg V-A Italija Slovenija 2014-2020.

Želiš prejemati novice o aktualnih dogodkih in razpisih?

PRIJAVA NA E-NOVICE