Financiranje naložb in obratnega kapitala za trajnostno rast turizma (TURIZEM 1)

2020-05-28T07:13:38+00:00

Povezava na razpis

Datum objave: 1. 4. 2020

Rok za oddajo: do porabe sredstev

Predmet javnega razpisa: Sredstva posameznega kredita lahko namenite za enega izmed navedenih namenov:

1. Naložbo v izgradnjo, obnovo ali nakup in obnovo:
– gostinskih namestitvenih zmogljivosti: hotelov in podobnih nastanitvenih obratov, počitniških domov in letovišč, turističnih kmetij s sobami, planinskih domov in mladinskih prenočišč, avtokampov in taborov;
– turistične infrastrukture: športnega, »outdoor«, poslovnega in zdraviliškega turizma;
– turističnih znamenitosti: kulturnih, zgodovinskih in naravnih znamenitosti, tematskih in zabaviščnih parkov, botaničnih vrtov.

2. Obratni kapital, ki obsega:
– nabavno vrednost materiala, storitev, drobnega inventarja in trgovskega blaga;
– stroške dela (tudi povračila stroškov zaposlenim, ki imajo naravo stroškov dela), pod pogojem, da kreditojemalec v prvih dveh letih od sklenitve pogodbe ohrani najmanj 40% zaposlenih, kot jih je imel na dan 1.2.2020;
– stroške in povračila stroškov v zvezi z opravljanjem dela podjetnika (prispevki za socialno varnost, povračilo stroškov v zvezi s službenimi potovanji, prehrano med delom, prevozom na delo, delom na terenu).

Program vam omogoča:
– Kredit v višini od 100.000 € do 20.000.000 € na projekt, ko gre za naložbo v izgradnjo, obnovo ali nakup in obnovo turističnih objektov. Ročnost v tem primeru znaša od 6 do 30 let.
– Kredit za obratni kapital v višini od 100.000 € do 7.000.000 € na kreditojmalca v primeru MSP oziroma do 20.000.000 € za velike samostojne podjetnike, velika podjetja oz. zadruge z ročnostjo od 2 do 12 let.
– Financiranje do 85 % celotnih stroškov.
– Obrestno mero, ki je praviloma nižja od tržnih (shema de minimis).
– Možnost moratorija na odplačilo glavnice največ ½ ročnosti in ne več kot 5 let.
– Sprejemljive so vse vrste zavarovanj.

Želiš prejemati novice o aktualnih dogodkih in razpisih?

PRIJAVA NA E-NOVICE