Neposredno financiranje podjetij v času izbruha COVID-19 (SDMKV)

2020-05-28T06:55:02+00:00

Povezava na razpis

Datum objave: 2. 4. 2020

Rok za oddajo: do porabe sredstev

Predmet javnega razpisa: V okviru kredita vam SID banka zagotovi sredstva, ki jih kreditojemalec, na čigar poslovanje je vplival izbruh epidemije COVID-19 ali proizvaja proizvode oziroma opravlja storitve, potrebne za zdravljenje in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19, lahko nameni za kritje:
– nabavne vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev;
– nabavne vrednosti materiala in storitev, drobnega inventarja ter trgovskega blaga;
– stroškov dela, pod pogojem, da kreditojemalec v prvih dveh letih od sklenitve pogodbe ohrani najmanj 40% zaposlenih, kot jih je imel na dan 1.2.2020.

Program omogoča:
– Kredit v višini od 100.000 € do 7 milijonov € (na MSP) oziroma do 12 milijonov (na veliko podjetje).
– Ročnost kredita od 2 do 12 let.
– Moratorij do ½ ročnosti kredita.
– Obrestna mera nižja od tržnih (status pomoči de minimis).
– Sprejemljive so vse vrste zavarovanj.

Želiš prejemati novice o aktualnih dogodkih in razpisih?

PRIJAVA NA E-NOVICE