Monthly Archives: julij 2020

Javni razpis za podporo planinski športni in večnamenski rekreacijski infrastrukturi

2020-09-18T09:24:46+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 24. 7. 2020 Rok za oddajo: Razpisna komisija bo obravnavala popolne vloge, ki so bile oddane na pošti ali osebno v roku 30 dni od objave razpisa v Uradnem listu Republike

Javni razpis za podporo planinski športni in večnamenski rekreacijski infrastrukturi 2020-09-18T09:24:46+00:00

13. javni razpis za podukrep 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020, namenjene zaščiti živali na paši pred velikimi zvermi

2020-12-21T15:50:47+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 24. 7. 2020 Rok za oddajo:Vložitev vloge na javni razpis poteka od 17. avgusta 2020 do vključno 21. oktobra 2020, do 23.59. Predmet javnega razpisa: so individualne in kolektivne naložbe

13. javni razpis za podukrep 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020, namenjene zaščiti živali na paši pred velikimi zvermi 2020-12-21T15:50:47+00:00

Javni razpis za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2020

2020-09-18T09:33:27+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 24. 7. 2020 Rok za oddajo: Javni razpis velja od naslednjega dne po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 17. avgusta

Javni razpis za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2020 2020-09-18T09:33:27+00:00

6. javni razpis za podukrep 4.2 – Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2020

2020-11-23T08:47:52+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 24. 7. 2020 Rok za oddajo:Vložitev vloge na javni razpis poteka od 17. avgusta 2020 do vključno 26. oktobra 2020, do 23.59. Predmet javnega razpisa: je podpora za naložbe v

6. javni razpis za podukrep 4.2 – Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2020 2020-11-23T08:47:52+00:00

Javni razpis semenski kapital – konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EUR (SK75 2020-2)

2020-11-23T09:30:14+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 24. 7. 2020 Rok za oddajo:Rok za predložitev vlog je do vključno 2. 10. 2020. Predmet javnega razpisa: je semenski kapital v obliki konvertibilnega posojila za inovativna podjetja

Javni razpis semenski kapital – konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EUR (SK75 2020-2) 2020-11-23T09:30:14+00:00

Javni poziv za sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih (JPTT2020-COVID19)

2020-09-18T09:21:40+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 28. 7. 2020 Rok za oddajo: Javni poziv bo odprt do porabe sredstev. Informacija o morebitni predčasni porabi sredstev bo objavljena na spletni strani SPIRIT Slovenija. Skrajni rok za oddajo

Javni poziv za sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih (JPTT2020-COVID19) 2020-09-18T09:21:40+00:00

14. javni razpis za podukrep 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020 za naložbe v prilagoditev kmetijskih gospodarstev izvajanju nadstandardnih zahtev na področju zaščite rejnih živali

2020-12-21T15:51:22+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 17. 7. 2020 Rok za oddajo: Vložitev vloge na javni razpis poteka od 10. avgusta 2020 do vključno 19. oktobra 2020, do 23.59. ure. Predmet javnega razpisa: so naložbe v

14. javni razpis za podukrep 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020 za naložbe v prilagoditev kmetijskih gospodarstev izvajanju nadstandardnih zahtev na področju zaščite rejnih živali 2020-12-21T15:51:22+00:00

Javni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014-2020 za leto 2020

2020-11-23T09:39:01+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 17. 7. 2020 Rok za oddajo: Javni razpis velja od naslednjega dne po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Vnos vloge v elektronski sistem poteka od 10. avgusta 2020 do vključno

Javni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014-2020 za leto 2020 2020-11-23T09:39:01+00:00

Javni razpis – Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0

2021-10-11T08:54:53+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 17. 7. 2020 Rok za oddajo:Roki za predložitev vlog so 2. 9. 2020, 11. 11. 2020, 15. 2. 2021, 15. 5. 2021 in 15. 9. 2021. Predmet javnega razpisa: je

Javni razpis – Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0 2021-10-11T08:54:53+00:00

Želiš prejemati novice o aktualnih dogodkih in razpisih?

PRIJAVA NA E-NOVICE