6. javni razpis za podukrep 4.2 – Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2020

2020-11-23T08:47:52+00:00

Povezava na razpis

Datum objave: 24. 7. 2020

Rok za oddajo:Vložitev vloge na javni razpis poteka od 17. avgusta 2020 do vključno 26. oktobra 2020, do 23.59.

Predmet javnega razpisa: je podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov.
Do podpore so upravičene naložbe v:
– ureditev objektov oziroma nakup opreme za namen predelave ali trženja kmetijskih proizvodov,
– ureditev skladiščnih kapacitet oziroma nakup opreme za namen skladiščenja,
– ureditev objektov oziroma nakup opreme za oskrbo z vodo ter posodobitev sistemov za varčno uporabo vode, shranjevanje vode, ureditev greznic in čistilnih naprav, ureditev lovilcev maščob oziroma naprav za obdelavo odpadnih voda,
– ureditev objektov oziroma nakup opreme za proizvodnjo električne in toplotne energije za potrebe predelave ali trženja kmetijskih proizvodov za lastno porabo, razen za pridobivanje električne energije iz sončnega vira in proizvodnjo bioplina,
– nakup opreme za posodobitev energetsko učinkovitih ogrevalnih sistemov, nakup energetsko varčnejše opreme ter rekonstrukcijo objektov, ki prispeva k zmanjšanju toplotnih izgub z uporabo materialov z večjo toplotno izolativnostjo,
– nakup opreme in naprav, ki povečujejo varnost pri delu.
– naložbe v nakup mobilnega predelovalnega obrata in naložbe v obrat za uporabo stranskih proizvodov, ostankov in drugih neživilskih surovin, pri čemer mora biti mobilni predelovani obrat zaokrožena tehnološka celota, ki omogoča predelavo kmetijskih proizvodov.
– ureditev prodajnih in degustacijskih prostorov,
– nadgradnjo lastnih mobilnih prodajaln oziroma nakup pripadajoče opreme,
– namenske aparate za prodajo ter
– opremo prevoznega sredstva za namen dostave in ohranjanja kvalitete kmetijskih proizvodov.

Želiš prejemati novice o aktualnih dogodkih in razpisih?

PRIJAVA NA E-NOVICE