VABILO na brezplačno delavnico NOVOSTI IZ GRADBENEGA ZAKONA

VABILO na brezplačno delavnico NOVOSTI IZ GRADBENEGA ZAKONA

2020-09-09T07:30:42+00:00

Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina vabi podjetnike iz Goriške regije na brezplačno delavnico

NOVOSTI IZ GRADBENEGA ZAKONA

Delavnica je namenjena predstavitvi novega gradbenega zakona, katere spremembe in novosti prinaša in katera določila se ohranja.


Vsebina delavnice:
• Strokovne vsebine
o Uvedba elektronskega prostorskega informacijskega sistema PIS
• Dovoljenja
o Gradnja, vzdrževalna dela, manjše rekonstrukcije, vzdrževalna dela v javno korist in posegi v prostor brez gradbenega dovoljenja
o Rekonstrukcija, novogradnja, sprememba namembnosti, nadomestna gradnjaz gradbenim dovoljenjem
o Uporabno dovoljenje – predvidene novosti
• Investitor kot naročnik
o Zakonske obveznosti
o Katere zakonske obveznosti se lahko prenese na pogodbenike in katere je prepovedano
• Projektant
o Ravnanje pri večjih in manjših spremembah med gradnjo
o Podpisovanje izjav
• Nadzornik
o Naloge nadzornika in vodje nadzora
o Dovoljenje spremembe med gradnjo z gradbenim dovoljenjem, postopek spreminjanja PZI – odgovorne osebe
o Predpisane obveznosti; razlika med zakonskimi in pogodbenimi obveznostmi
• Izvajalec
o Pogoji za izvajalca, vodjo del, vodjo gradnje – prehodni rok 1.6.2020
o Imenik IZS; OZS in GZS – razlike med vpisi
o Naloge izvajalca, vodje del in vodje gradnje
o Zakonske obveznosti in razlika med zakonskimi in pogodbenimi obveznostmi


Kdaj: sreda, 16. 9. 2020, ob 16.00 uri.

Trajanje: 2 uri (16:00 – 18:00)

Kje: Območna obrtno-podjetniška zbornica Ajdovščina (Vipavska cesta 4, 5270 Ajdovščina)

Predavatelji: Aleksandra Velkovrh, dip.ing. gr., spec. 

Aleksandra Velkovrh je predavateljica z bogatimi praktičnimi izkušnjami in velikim strokovnim znanjem. Kot gradbeni inženir je vodila gradbišča, delala na občini kot svetovalka župana za okolje in prostor, bila gradbeni inšpektor, medobčinski inšpektor, vodila je kabinet na Generalnem sekretariatu Vlade RS, izvajala investicije na Ministrstvu za pravosodje in zaporih, vodila Inšpektorat RS za okolje in prostor ter Inšpektorat RS za promet, energetiko in prostor, predavateljica, avtorica prispevkov in v zadnjih dveh letih tudi so/avtorica knjig in priročnikov s področja nove zakonodaje.

Prijave: za udeležbo na delavnici je potrebna predhodna prijava preko prijavnega obrazca ali elektronske pošte na naslov andreja.vister@rra-rod.si

Prijave sprejemamo do zapolnitve prostih mest.

Delavnica je za udeležence brezplačna.

Za dodatne informacije lahko pokličete na Regijsko razvojno agencijo ROD Ajdovščina, na telefonsko številko 05 365 36 02 (mag. Andreja Vister).

Vljudno vabljeni!

Na dogodku bomo upoštevali preventivne ukrepe za preprečitev širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) Pred vstopom si je potrebno razkužiti roke, ves čas zadrževanja v prostorih je obvezna uporaba ZAŠČITNE MASKE in ohranjanje razdalje med osebami vsaj 1,5 metra.

Delavnica je financirana s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in SPIRIT Slovenija, javne agencije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj. Izvaja se v okviru Javnega razpisa za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018 do 2022, SPOT regije.

Želiš prejemati novice o aktualnih dogodkih in razpisih?

PRIJAVA NA E-NOVICE