Inter Bike II spodbuja trajnostno mobilnost tudi z vzpostavitvijo nove spletne platforme

Inter Bike II spodbuja trajnostno mobilnost tudi z vzpostavitvijo nove spletne platforme

2020-09-22T14:14:35+00:00

Inter Bike II spodbuja trajnostno mobilnost tudi z vzpostavitvijo nove spletne platforme

Ajdovščina, 22. 9. 2020 – Na javnem razpisu Programa sodelovanja INTERREG V-A Italija-Slovenija 2014-2020, objavljenem leta 2016, je bil na tematskem področju nizkoogljičnih strategij odobren projekt INTER BIKE II – Vzpostavljanje multimodalnih povezav ob kolesarski trasi Adriabike. Pet projektnih partnerjev z obeh strani meje je v preteklem dveinpolletnem obdobju poskusno uvedlo občasne prevoze koles z avtobusi in ladjami na nekaj odsekih kolesarske trase Adriabike, ki povezuje Kranjsko Goro in Ravenno. Trasa je bila vzpostavljena pri strateškem projektu Inter Bike v preteklem programskem obdobju. Zavidljiv dosežek projekta pa je tudi kapitalizacija kolesarskih poti iz prejšnjih projektov INTERREG IV-A Italija-Slovenija, ki se je izrazila skozi izdelavo nove spletne platforme. Le-ta prikazuje daljinske in nekatere lokalne kolesarske povezave v zahodni Sloveniji.

Osnovni podatki o projektu:

  • Budget: 1.054.571 EUR, EU delež: 896.340 EUR
  • Partnerstvo: Regionalni razvojni center Koper – vodilni partner, Mestna občina Koper, Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina, Občina Tržič (Monfalcone), Vegal (lokalna akcijska skupina vzhodnega Veneta); pridružena partnerja Občina Izola in Dežela FJK

Projekt Inter Bike II spodbuja kolesarjenje kot trajnostno obliko mobilnosti pri vsakodnevnih opravkih ter odkrivanju turističnih znamenitosti čezmejnega območja.

V sklopu projekta Inter Bike II so bile vzpostavljene tri multimodalne povezave, in sicer vpeljava ene avtobusne linije in dveh ladijskih za prevoz koles. Avtobus s prikolico za kolesa je vozil v letih 2018 in 2019 med Koprom in Gradežem z navezavo na Krmin, ki predstavlja stičišče s kolesarsko traso Alpe Adria. Prve poskusne vožnje ladje so potekale po reki Lemene v deželi Veneto v letu 2019. V letu 2020 pa pluje druga ladja po Beneški laguni med Bibionejem in Caorlami.

Mestna občina Koper bo v Hrvatinih ob državni meji z Italijo uredila 380 m kolesarske steze. V izolski občini so bili postavljeni kažipoti ob kolesarskih poteh, v kanalu Lovi v Beneški laguni pa svetlobne označbe za nočno plovbo.

Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina je v okviru projekta vzpostavila kolesarsko spletno platformo Bike Alpe Adria, ki je en izmed vidnejših rezultatov projekta in na kateri so zbrane daljinske in nekatere lokalne kolesarske povezave zahodne Slovenije. Platforma združuje informacije o kolesarskih povezavah na enem mestu, zato da so uporabnikom bolj dostopne in da se lahko celotno območje promovira kot enotna kolesarska destinacija.

Podrobneje o nastali spletni platformi:

Spletna platforma predstavlja inovativno kartografsko okolje za prostorski prikaz podatkov o turistični ponudbi za kolesarje in izris poti kolesarske destinacije Alpe-Adria. Namenjena je tako spodbujanju regijskega in čezmejnega povezovanja ponudnikov, razvoju malega gospodarstva na projektnem območju kot tudi zagotavljanju trajnostne in aktivne mobilnosti. Spletno orodje ponuja urejeno strukturo podatkov, filtriranje in iskanje po vsebinah, pregledno urejanje tematskih in prostorskih vsebin, kreiranje in urejanje lastnih atributov glede na prikazano tematiko, ter oblikovanje vsebin različnih kartografskih prikazov.

V kategoriji zemljevidov lahko odkrivate kolesarske destinacije od Slovenske Istre do Furlanije-Julijske krajine in vmesnih destinacij Vipavske doline, Krasa, Doline Soče in Cerkljanskega. Ob trasah so izpostavljene tudi zanimive in koristne točke, ki predstavljajo naravno in kulturno dediščino ter muzeje in galerije, tako lahko vsak na poti izbere nekaj zase ali pridobi koristne informacije.

Izkušenim kolesarjem so namenjene vnaprej pripravljene trase daljinskih kolesarskih poti, z opisi poti in znamenitostmi. Zemljevid je namenjen raziskovanju in vam nudi izbrano vrsto kolesarjenja glede na tip poti, tako lahko izbirate med potovalnim, družinskim ali bolj ekstremnim gorskim kolesarjenjem. Določene poti so primerne tudi za električna kolesa. Prikaz tipa poti se lahko izbere glede na težavnost, od enostavnih do tistih bolj zahtevnih poti. Spletna platforma omogoča tudi določitev razpona vsake izbrane etape glede na razliko v višinskih metrih. Spletna platforma ponuja obilo raznolikih možnosti sestave kolesarske trase, prilagojene posameznikovim željam in sposobnostim. Vabljeni k izbiri vaše najljubše kolesarske poti na novo vzpostavljeni spletni platformi, ki je na voljo tudi v angleškem in italijanskem jeziku.

Prav tako je bila v projektu Inter Bike II prenovljena spletna stran adriabike.eu, s katero se dosežke projekta promovira na ciljnih spletnih kanalih, namenjenih kolesarskemu turizmu. Za promocijo dosežkov so bili posneti tudi promocijski videi o novi platformi kolesarskih povezav zahodne Slovenije, o storitvi kololadja po reki Lemene, v izdelavi je še video o električni mobilnosti v Vzhodnem Venetu, izdelana je bila brošura o kolesarskih poteh na območju reke Lemene in izpeljane delavnice za deležnike o načrtovanju prometne infrastrukture in pomenu povezovanja v turizmu.

V Vzhodnem Venetu bo v sklopu projekta postavljenih 5 info točk oz. počivališče z električnimi polnilnimi postajami za e-kolesa, na katere se bodo lahko priključile tudi električne ladje in prikolice. Na točkah bo tudi orodje za popravilo koles.

Na strateški ravni je bila vzpostavlja čezmejna skupina, ki si bo izmenjevala informacije o prostorskem načrtovanju, razvoju trajnostne mobilnosti in kolesarskega turizma. Lokalne in regionalne oblasti se  s tem želi spodbuditi k sodelovanju pri prihodnjem razvojnem načrtovanju trajnostne mobilnosti in alternativnih načinov prevoza na čezmejnem območju.

PROMOCIJSKI VIDEO

Želiš prejemati novice o aktualnih dogodkih in razpisih?

PRIJAVA NA E-NOVICE