Monthly Archives: november 2020

Javno povabilo delodajalcem za izvedbo projekta v okviru programa »Učne delavnice 2020«

2021-01-27T08:47:54+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 20. 2. 2020 Rok za oddajo: Javno povabilo je odprto do objave obvestila o zaprtju javnega povabila zaradi razdelitve razpoložljivih sredstev. Skrajni rok za oddajo ponudb na javno povabilo je

Javno povabilo delodajalcem za izvedbo projekta v okviru programa »Učne delavnice 2020« 2021-01-27T08:47:54+00:00

3. javni razpis za podukrep 9.1 – Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020

2020-12-21T15:52:20+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 9. 10. 2020 Rok za oddajo: Vložitev vloge na javni razpis poteka od 2. novembra 2020 do vključno 22. decembra 2020, do 23.59. Predmet javnega razpisa: je podpora za

3. javni razpis za podukrep 9.1 – Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 2020-12-21T15:52:20+00:00

Javni razpis – P7-2 2020 COVID mikrokrediti 2020, 2021

2021-01-27T08:48:54+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 9. 10. 2020 Rok za oddajo: Javni razpis bo odprt do 7. 12. 2021 oziroma do porabe sredstev. V primeru, da bodo vsa razpisana sredstva porabljena pred 7. 12. 2021,

Javni razpis – P7-2 2020 COVID mikrokrediti 2020, 2021 2021-01-27T08:48:54+00:00

Javni razpis za dodeljevanje posojil za pred- financiranje projektov neprofitnih organizacij – PF1

2020-12-21T15:56:36+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 3. 7. 2020 Rok za oddajo: Vlagatelj vlogo lahko odda od objave javnega razpisa do posameznega razpisnega roka, in sicer: 1. rok do 27. 7. 2020, 2. rok do

Javni razpis za dodeljevanje posojil za pred- financiranje projektov neprofitnih organizacij – PF1 2020-12-21T15:56:36+00:00

Javni razpis – »Razvojno – raziskovalni projekti za odpravo posledic COVID-19«

2020-12-21T15:44:38+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 2. 10. 2020 Rok za oddajo: Rok za oddajo vlog je 1. 12. 2020. Predmet javnega razpisa: je sofinanciranje projektov podjetij in konzorcijev podjetij. Projekti, ki bodo predmet sofinanciranja

Javni razpis – »Razvojno – raziskovalni projekti za odpravo posledic COVID-19« 2020-12-21T15:44:38+00:00

5. javni razpis za podukrep 3.1 – Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2020

2021-01-27T08:43:13+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 13. 11. 2020 Rok za oddajo: Vložitev vloge na javni razpis poteka od 27. novembra 2020 do vključno 30. decembra 2020, do 23:59. ure. Predmet javnega razpisa: je podpora,

5. javni razpis za podukrep 3.1 – Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2020 2021-01-27T08:43:13+00:00

Javni poziv za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času epidemije COVID-19

2020-12-21T15:45:30+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 16. 11. 2020 Rok za oddajo: Javni poziv bo odprt do porabe sredstev. Skrajni rok za oddajo vloge je 26. 11. 2020, do 18. ure. Informacija o morebitni predčasni

Javni poziv za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času epidemije COVID-19 2020-12-21T15:45:30+00:00

Javni razpis za ukrep 21 – Izjemna začasna podpora kmetom ter MSP, ki jih je kriza zaradi COVID-19 še posebej prizadela iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020

2020-12-21T15:54:58+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 6. 11. 2020 Rok za oddajo: Vložitev vloge na javni razpis poteka od 9. novembra 2020 do vključno 24. novembra 2020, do 23.59. Predmet javnega razpisa: je podpora kmetijskim

Javni razpis za ukrep 21 – Izjemna začasna podpora kmetom ter MSP, ki jih je kriza zaradi COVID-19 še posebej prizadela iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 2020-12-21T15:54:58+00:00

17. javni razpis za podukrep 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020

2021-01-27T08:43:47+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 30. 10. 2020 Rok za oddajo: Vložitev vloge na javni razpis poteka od 23. novembra 2020 do vključno 27. januarja 2021, do 23.59. Predmet javnega razpisa: so kolektivne naložbe

17. javni razpis za podukrep 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020 2021-01-27T08:43:47+00:00

Želiš prejemati novice o aktualnih dogodkih in razpisih?

PRIJAVA NA E-NOVICE