16. javni razpis za podukrep 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020

2021-01-27T08:44:23+00:00

Povezava na razpis

Datum objave: 30. 10. 2020

Rok za oddajo: Vložitev vloge na javni razpis poteka od 23. novembra 2020 do vključno 27. januarja 2021, do 23.59.

Predmet javnega razpisa: so individualne in kolektivne naložbe kmetijskih gospodarstev v:
-ureditev hlevov, ki so po predpisih o graditvi objektov zahtevni ali manj zahtevni objekti, in nakup pripadajoče opreme ter nakup kmetijske mehanizacije za namen hlevske reje (stroji za prekladanje materialov, mobilna dvoriščna mehanizacija in cisterna za gnojenje),
– ureditev gospodarskih poslopij: skladišča za krmo in nakup notranje opreme ter nakup kmetijske mehanizacije za namen skladiščenja krme (stroji za prekladanje materialov in mobilna dvoriščna mehanizacija),
– nakup in postavitev mobilnih objektov in nakup pripadajoče opreme za skladiščenje živinskih gnojil,
– ureditev objektov in nakup pripadajoče opreme za skladiščenje živinskih gnojil,
– zatesnitev odprtih lagun za skladiščenje živinskih gnojil,
– nakup specialne kmetijske mehanizacije za racionalno rabo dušika: kmetijska mehanizacija, ki prispeva k zmanjšanju toplogrednih plinov.

Želiš prejemati novice o aktualnih dogodkih in razpisih?

PRIJAVA NA E-NOVICE