Javni poziv za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času epidemije COVID-19

2020-12-21T15:45:30+00:00

Povezava na razpis

Datum objave: 16. 11. 2020

Rok za oddajo: Javni poziv bo odprt do porabe sredstev. Skrajni rok za oddajo vloge je 26. 11. 2020, do 18. ure. Informacija o morebitni predčasni porabi sredstev bo objavljena na spletni strani javne agencije.

Predmet javnega razpisa: je sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času od 12. 3. 2020 do 31. 5. 2020, ko so bila podjetja zaradi epidemije (Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji) močno prizadeta in praktično niso ustvarjala prihodkov.

Pogoji za sodelovanje: Do sredstev po tem pozivu so upravičena mikro, mala in srednje velika podjetja (Priloga I Uredbe 651/2014(EU)), ki so gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in zadruge s področja gostinstva in turizma (ustanovljeni po ZGD-1 ali ZZad), ki so imela na dan 31. 12. 2019 v podatkovni bazi AJPES kot svojo glavno dejavnost registrirano eno izmed naslednjih SKD dejavnosti:
– I 55 Gostinske nastanitvene dejavnosti,
– I 56.101 Restavracije in gostilne,
– N 79.110 Dejavnost potovalnih agencij,
– N 79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj,
– N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
– R 90.010 Umetniško uprizarjanje,
– R 90.020 Spremljaj.dej.za umetniško uprizarjanje.

Želiš prejemati novice o aktualnih dogodkih in razpisih?

PRIJAVA NA E-NOVICE