Javni razpis – P7-2 2020 COVID mikrokrediti 2020, 2021

2021-01-27T08:48:54+00:00

Povezava na razpis

Datum objave: 9. 10. 2020

Rok za oddajo: Javni razpis bo odprt do 7. 12. 2021 oziroma do porabe sredstev. V primeru, da bodo vsa razpisana sredstva porabljena pred 7. 12. 2021, bo Sklad objavil zaprtje razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije.

Javni razpis ima naslednje prijavne roke za oddajo vlog s prilogami na ePortal Sklada:
– v letu 2020: 16. 10., 23. 10., 30. 10. in 6. 11.
– v letu 2021: 5. 1., 25. 2., 8. 4., 27. 5., 9. 9., 28. 10. in 7. 12.

Za pravočasno prispele vloge štejejo tiste, ki bodo oddane na ePortal Sklada najkasneje do 14. ure na posamezen prijavni rok.

Predmet javnega razpisa: so mikrokrediti v višini od 5.000 EUR do 25.000 EUR za mikro, mala in srednje velika podjetja.
Kreditni pogoji:
– zavarovanje kredita (5 menic podjetja)
– obrestna mera (6-mesečni EURIBOR + 0,8 %)
– ročnost kredita do 60 mesecev
– možnosti koriščenja moratorija do 6 mesecev
– kredit lahko krije do 100 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 25.000 EUR
– brez stroškov odobritve in vodenja kredita

Želiš prejemati novice o aktualnih dogodkih in razpisih?

PRIJAVA NA E-NOVICE