Javni razpis – »Razvojno – raziskovalni projekti za odpravo posledic COVID-19«

2020-12-21T15:44:38+00:00

Povezava na razpis

Datum objave: 2. 10. 2020

Rok za oddajo: Rok za oddajo vlog je 1. 12. 2020.

Predmet javnega razpisa: je sofinanciranje projektov podjetij in konzorcijev podjetij. Projekti, ki bodo predmet sofinanciranja morajo biti skladni z namenom in ciljem javnega razpisa ter morajo imeti sledeče značilnosti:
– RRI projekti se izvajajo oz. se bodo izvajali v obliki industrijskih raziskav in/ali eksperimentalnega razvoja, katerih rezultat bodo nove rešitve, neposredno povezane z obvladovanjem posledic COVID-19.
– Investicijski projekti pomenijo oziroma bodo pomenili vzpostavitev proizvodnih kapacitet za proizvodnjo izdelkov na področju COVID-19.

Predmet sofinanciranja po tem javnem razpisu so projekti:
– ki bodo na novo začeti, pa brez sofinanciranja iz naslova tega javnega razpisa podjetje za njihov začetek in izvedbo ne bi imelo zadostnih sredstev,
– ki se že izvajajo, pa bi se zaradi težav pri zagotavljanju sredstev, kot posledica izbruha epidemije COVID-19, zaustavili ali bi se njihov obseg bistveno zmanjšal,
– ki se že izvajajo, pa bi se njihov obseg zaradi prejete pomoči po tem javnem razpisu lahko povečal ali bi se njihova izvedba pospešila.

Želiš prejemati novice o aktualnih dogodkih in razpisih?

PRIJAVA NA E-NOVICE