Vabilo na spletni dogodek: “Vipavska dolina: vzorčni primer prilagajanja kmetijstva na podnebne spremembe za Slovenijo”

Vabilo na spletni dogodek: “Vipavska dolina: vzorčni primer prilagajanja kmetijstva na podnebne spremembe za Slovenijo”

2021-01-21T09:32:53+00:00

V projektu LIFE ViVaCCAdapt potekajo aktivnosti, namenjene razvojnim in konkretnim rešitvam za blaženje vplivov podnebnih sprememb. Suše, poplave, pozebe in močni vetrovi na območju Vipavske doline, ki ji zaradi ugodnih razmer za kmetijstvo pravimo tudi rajski vrt Slovenije, so v zadnjih letih vse bolj ekstremni. Kako pomagati tukajšnjemu kmetijstvu, da bodo tudi prihodnje generacije imele dobre pogoje za pridelavo domače hrane?

O konkretnih rešitvah, ki jih razvija in izvaja 6 partnerjev projekta na območju Vipavske doline v sodelovanju s kmeti, in njihovem vplivu na nacionalni razvoj preventive pred negativnimi vplivi podnebnih sprememb bomo govorili na strokovnem srečanju projekta LIFE ViVaCCAdapt.

Program strokovnega srečanja:

9:15 – 9:30 Prijave udeležencev na spletno platformo Zoom

9:30 – 10:15 Predstavitev rezultatov projekta LIFE ViVaCCAdapt (Patricija Štor, vodja projekta, Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina)

10:15 – 10:45 Prilagajanje na podnebne spremembe v luči Evropskega zelenega dogovora (Barbara Simonič, Oddelek za podnebne spremembe, Ministrstvo za okolje in prostor)

10:45-11:00 Odmor za kavo

11:00-12:00 Okrogla miza Pogledi različnih strokovnih institucij na razvoj kmetijstva in prilagajanje podnebnim spremembam”

Gostje okrogle mize:

  • Tomaž Primožič, Program razvoja podeželja, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  • Mateja Žvikart, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave
  • Mitja Bricelj, Direktorat za vode in investicije, Ministrstvo za okolje in prostor

12:00-12:15 Povzetek ključnih ugotovitev

Po obeh predavanjih in na okrogli mizi bodo udeleženci lahko zastavljali vprašanja.

Vodilni partner Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina in 5 partnerjev (Občina Ajdovščina, Hidrotehnik d.o.o., Inštitut za vode Republike Slovenije, BO-MO d.o.o. in Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani) so na podlagi regionalne analize za podporo prilagajanja podnebnim spremembam pripravili strategijo in v sodelovanju s 35 kmeti vzpostavili pilotni sistem za podporo namakanju. Vzpostavili so tudi testni pas zelene protivetrne zaščite.

Petek, 29. januar 2021 – od 9.15 do 12.15 ure

Spletni dogodek obvezna  predhodna prijava na dogodek

Projekt LIFE ViVaCCAdapt sofinancirata Evropska komisija iz Programa LIFE in Ministrstvo za okolje in prostor.

Več o projektu: https://life-vivaccadapt.si/sl/

Facebook stran: https://www.facebook.com/LIFEViVaCCadapt/

VABILO

Želiš prejemati novice o aktualnih dogodkih in razpisih?

PRIJAVA NA E-NOVICE