PONOVNO ODPRTJE PODJETNIŠKIH VAVČERJEV

PONOVNO ODPRTJE PODJETNIŠKIH VAVČERJEV

2021-02-19T13:58:34+00:00

Slovenski podjetniški sklad je 12.2.2021 ponovno odprl 13 vavčerjev za večjo konkurenčnost mikro, malih in srednje velikih podjetij. Vse razen Vavčerja za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini.

Vavčerji so nepovratna sredstva, ki jih lahko podjetja koristijo za različne poslovne storitve (vavčer za prototipiranje, vavčer za digitalni marketing, vavčerji za internacionalizacijo, vavčerji za digitalizacijo, itd..). Na voljo je nekaj več kot 10 mio EUR za podporo okoli 2.500 vavčerskih projektov!

Vavčerji predstavljajo nepovratna sredstva v razponu od 300,00 EUR do 9.999,99 EUR, ki se lahko koristjo za različne poslovne storitve (vavčer za certifikate kakovosti, vavčer za patente, modele znamke, vavčerje za internacionalizacijo, vavčerje za digitalizacijo, itd..). S pomočjo vavčerjev bo možno pridobiti do 60 % sofinanciranja upravičenih stroškov za posamezni odobren vavčer. Posamezno podjetje bo lahko koristilo max. 3 vavčerje na leto, oziroma do maksimalne vrednosti 30.000 EUR na leto.

Posebnost vavčerjev je ta, da gre za zelo enostavne spodbude malih vrednosti, katere so na voljo skozi vso leto, oddaja vloge je enostavna in se izvrši digitalno preko ePortala. Obravnava vavčerjev je hitra. Upravičeni stroški vavčerjev veljajo od 1.1.2019 dalje, pri čemer pa obstaja nekaj izjem, zato velja prebrati javni poziv za želeni vavčer.

13 JAVNIH POZIVOV ZA VAVČERJE (odprtje za obe kohezijski regiji):

VSEBINSKE SPREMEMBE, KI VELJAJO ZA VSE VAVČERJE:

 • namesto izplača se na leto odobri za največ 30.000,00 EUR,
 • k vlogi se priloži obrazec –Pooblastilo za potrebe preverjanja podatkov pri FURS,
 • za zamenjavo zunanjega izvajalca je potrebno predhodno pisno soglasje Sklada

SPLOŠNE INFORMACIJE O VLOGI, PRIJAVI, POSTOPKU

Kdo se lahko prijavi – splošni pogoji:

 • mikro, mala in srednja podjetja (MSP), ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo: gospodarske družbe, s.p., zadruge
 • sedež v RS (vpisan v PR), sedež v Kohezijski regiji Vzhodna oz. Zahodna Slovenija, sedeža ni mogoče preseliti v drugo regijo od podpisa pogodbe do oddaje zahtevka
 • na dan oddaje vloge vsaj 1 zaposlen (tudi nosilec dejavnosti v s.p., zavarovalna osnova) oz. minimalno število zaposlenih navedeno v posameznem javnem pozivu
 • poravnane obveznosti (davki, prispevki, oddani vsi obrazci – FURS)
 • dejavnost: razen proizvodnje kmetijskih proizvodov in akvakulture
 • prepoved dvojnega financiranja

Kaj se sofinancira – splošno:

 • Upravičeni nastali in plačani stroški ustrezno izbranih zunanjih izvajalcev (storitev)
 • na podlagi zahtevka s prilogami (računi idr. dokazila, določena v pozivni dokumentaciji)
 • DDV ni upravičen strošek, prijavitelj ga krije iz lastnih sredstev
 • na podlagi zahtevka se povrne do 60 % upravičenih stroškov, min. 40 % upravičenih stroškov in DDV krije prijavitelj sam
 • za vsak vavčer je določen minimalni in maksimalni znesek povračila

Seznam vseh razpisanih vavčerjev ter podrobne informacije o posameznem vavčerju najdete na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi

Brezplačno pomoč pri pripravi vloge (razložijo, kaj pomeni posamezno določilo javnega poziva, kaj je potrebno vpisati v posamezno polje na obrazcih, ipd.) in pomoč pri pripravi zahtevka nudimo v okviru točke SPOT svetovanje Goriška pri svetovalcih na Regijski razvojni agenciji ROD Ajdovščina.

Projekt »Spot Goriške regije 2018–2022« je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: www.mgrt.gov.si ter SPIRIT Slovenija, javna agencija: www.spiritslovenia.si.

Želiš prejemati novice o aktualnih dogodkih in razpisih?

PRIJAVA NA E-NOVICE