3. javni razpis za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih

2021-03-05T12:02:45+00:00

Povezava na razpis

Datum objave: 26. 2. 2021

Rok za oddajo: Javni razpis velja od naslednjega dne po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Vložitev vloge poteka od 15. 3. 2021 od 9. ure do zaprtja javnega razpisa.

Predmet javnega razpisa: je podpora za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih.

Do podpore so upravičena tista kmetijska zemljišča, ki so v prostorskem načrtu lokalne skupnosti po namenski rabi opredeljena kot kmetijska zemljišča in so v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, v registru kmetijskih gospodarstev vpisana z grafično enoto rabe kmetijskega zemljišča z vrsto rabe 1411 – površina za ukrep odprava zaraščanja ter zaraščanje do oddaje vloge na javni razpis še ni bilo odpravljeno.

Želiš prejemati novice o aktualnih dogodkih in razpisih?

PRIJAVA NA E-NOVICE