Javni poziv za Vavčer za tržne raziskave tujih trgov

2021-03-10T10:42:44+00:00

Povezava na razpis

Datum objave: 12. 2. 2021

Rok za oddajo: Javni poziv bo odprt do porabe sredstev. Skrajni rok za oddajo vlog je 31. 3. 2023.

Informacija o morebitni predčasni porabi sredstev bo objavljena na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada.

Predmet javnega razpisa: je sofinanciranje upravičenih stroškov tržnih raziskav, pri čemer se kot tržna raziskava po tem javnem pozivu šteje proces sistematičnega zbiranja in obdelave podatkov o tujem trgu in konkurenci na tujem trgu, ki so pridobljeni pretežno iz primarnih virov podatkov (ankete, intervjuji, opazovalne študije, metoda fokusnih skupin ipd.) s ciljem:
– identifikacije in ocene novih tržnih/izdelčnih priložnosti prijavitelja,
– ocene ustreznosti izdelkov ali storitev prijavitelja za potrebe tujega trga,
– priprave načrta za prilagoditev izdelkov ali storitev prijavitelja potrebam tujega trga,
– identifikacije ustreznih prodajnih kanalov prijavitelja na tujem trgu.

Želiš prejemati novice o aktualnih dogodkih in razpisih?

PRIJAVA NA E-NOVICE