Javni razpis za dodelitev kreditov s subvencionirano obrestno mero za spodbujanje investicijskih vlaganj v proizvodne in storitvene kapacitete v občini Ajdovščina za leto 2021

2021-03-05T12:37:05+00:00

Povezava na razpis

Datum objave: 25. 2. 2021

Rok za oddajo: Oddaja vloga poteka od 15. 3. 2021 do najkasneje 15. 11. 2021 do 12.00 ure oziroma do porabe sredstev kreditne mase.

Predmet javnega razpisa: so proračunska sredstva Občine Ajdovščina, namenjena za subvencioniranje obrestne mere za spodbujanje investicijskih vlaganj v proizvodne in storitvene kapacitete v občini Ajdovščina. Subvencioniranje obrestne mere se odobri za najete kredite pri poslovni banki oziroma drugi finančni instituciji, s katero Občina Ajdovščina sklene pogodbo o subvencioniranju obrestne mere za kredite, za namen spodbujanja investicijskih vlaganj v proizvodne in storitvene kapacitete v občini Ajdovščina.

Kreditna sredstva s subvencionirano obrestno mero se bodo odobrila za investicijska vlaganja za naslednje namene:
– za nakup, urejanje in komunalno opremljanje zemljišč za gradnjo poslovnih prostorov,
– za nakup, gradnjo ali investicijsko vzdrževanje poslovnih ali proizvodnih prostorov,
– za nakup nove ali generalno obnovljene proizvajalne in storitvene opreme,
– za nakup nematerialnih pravic (patenti, licence, tehnološko znanje).

Želiš prejemati novice o aktualnih dogodkih in razpisih?

PRIJAVA NA E-NOVICE