Javni razpis za pred- financiranje projektov v kmetijstvu in gozdarstvu – PF2

2021-03-05T12:16:04+00:00

Povezava na razpis

Datum objave: 26. 2. 2021

Rok za oddajo: Vlagatelj vlogo lahko odda od objave javnega razpisa do posameznega razpisnega roka, in sicer:
1.rok do 15. 3. 2021,
2.rok do 6. 4. 2021,
3.rok do 3. 5. 2021,
4.rok do 7. 6. 2021.

Vloga se odda preko spletne Aplikacije »e-Rsklad«, na naslovu: www.r-sklad.si, in sicer skladno z razpisnim rokom za oddajo vloge.

Predmet javnega razpisa: je omogočiti izvedbo projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj – premostitveno financiranje za projekte, ki so odobreni po razpisih za evropska sredstva, ki ustreza naslednjemu ukrepu:
– Premostitveno financiranje projektov kmetijskih gospodarstev.

Želiš prejemati novice o aktualnih dogodkih in razpisih?

PRIJAVA NA E-NOVICE