Javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2021

2021-03-10T10:45:31+00:00

Povezava na razpis

Datum objave: 5. 3. 2021

Rok za oddajo: Razpis bo odprt do porabe sredstev.

Rok za oddajo vlog na razpis v letu 2021 je 19. 4. 2021. Rok se navezuje na zasedanje Odbora visokih predstavnikov Eureka, ki bo v juniju 2021, kar je potrebno upoštevati pri določanju začetka trajanja projekta oziroma načrtovanju finančne konstrukcije projekta.

Predmet javnega razpisa: je sofinanciranje slovenskega dela mednarodnih raziskovalno-razvojnih projektov, ki so potrjeni na zasedanjih programa EUREKA s strani Odbora visokih predstavnikov programa EUREKA (network project) ali v okviru strateške iniciative grozd (cluster). Več o oblikah projektov je objavljeno na spletnem naslovu: www.eurekanetwork.org.

Podjetjem se dodeljuje subvencija za izvajanje mednarodnih raziskovalno-razvojnih projektov, katerih cilj je pridobivanje novih znanj ter razvoj novih, spremenjenih ali bistveno izboljšanih proizvodov, postopkov ali storitev. Projekti se lahko izvajajo v obliki industrijskih raziskav in eksperimentalnega razvoja. Tržni del aktivnosti ni predmet sofinanciranja.

Želiš prejemati novice o aktualnih dogodkih in razpisih?

PRIJAVA NA E-NOVICE