info.ROD 3 – RASTOČE POMLADNE IDEJE

info.ROD 3 – RASTOČE POMLADNE IDEJE

2021-03-29T05:30:53+00:00

V pomladnem času tudi letos poteka tekmovanja POPRI, ki se ga udeležujejo najmlajši vedoželjni osnovnošolski udeleženci iz našega območja. Ob čedalje večji uporabi spletnih orodij, smo se preizkusili v sodelovanju na spletnem pogovoru, kjer smo predstavili rezultate projekta LIFE ViVaCCAdapt. Rastočo spletno aplikacijo Instagram smo uporabnikom predstavili na delavnici, kjer so bili izpostavljeni primeri dobrih praks. Ponovno pa je vzbrstela naša prijava na dogodek Evropski teden regij in mest, ki bo potekal v jesenskem času. Za dišeče nove priložnosti pa je zacvetel tudi natečaj za podjetniške ideje z družbenim učinkom.

MLADI TEKMUJEJO Z INOVATIVNIMI IDEJAMI

V Regijski razvojni agenciji ROD Ajdovščina smo tudi v letošnjem letu spodbujali osnovnošolce sedmih, osmih in devetih razredov k vključevanju v podjetniške krožke. Nudili smo jim mentorstvo pri razvoju podjetniških idej. V letošnjem šolskem letu smo podjetniške krožke izvajali na štirih osnovnih šolah: OŠ Dobravlje, OŠ Danila Lokarja Ajdovščina, OŠ Draga Bajca Vipava in OŠ Šturje.

Primorski tehnološki park organizira tekmovanje za najboljšo podjetniško idejo za mlade – POPRI. 344 mladih, ki so sestavljali 134 ekip iz celotne Slovenije, se je prijavilo na nacionalno tekmovanje v podjetniških idejah mladih. Veliko število tekmovalcev dokazuje, da tudi izredne razmere v času pandemije ne morejo preprečiti mladim, da bi ustvarjali svojo prihodnost z inovativnimi idejami in optimizmom.

Z našega območja se je v regionalni del tekmovanja, ki je potekal 3. marca uvrstilo kar 6 podjetniških idej od 10 oddanih. 12 polfinalistov je s pomočjo digitalnih medijev predstavilo svoje poslovne modele in prototipe.

Tri poslovne ideje so predstavljali člani ekip iz OŠ Dobravlje:

SATAR (David Košir in Rok Cigoj) – naprava, ki je namenjena čebelarjem, za avtomatsko žičenje satnikov,

AVA Sticker (Vid Faganel, Andrej Brataševec in Aljaž Kerševan) – nalepka s privlačnimi motivi, ki vsebuje mini sledilni čip in

Dragon Fuel (Matija Bovcon, Luka Škrlec in Erazem Prinčič) – zdrava, okusna in vrhunska energijska pijača.

Z dvema idejama sta se predstavili ekipi iz OŠ Draga Bajca Vipava:

BiPar (Rok Kopatin, Vida Furlan in Tisa Princes Ledinek) – obročka, ki na enostaven način rešujeta problem izgubljenih nogavic in

Super Čistko (Gabrijela Bavcon) – izboljšan robotski sesalec, ki z lahkoto počisti vse kotičke.

Z eno idejo pa se je predstavila ekipa iz OŠ Šturje:

– VIP-trip (Mark Praček, Blaž Črnilogar in Tan Lozej – mobilna aplikacija, ki se poslužuje metod iger za ustvarjanje posebnih doživetij v turizmu na primeru destinacije Vipavska dolina.

V veliki finale, ki bo potekal na državni ravni 7. aprila 2021, sta se prebili dve ekipi, ki sta sodelovali na podjetniških krožkih pod mentorstvom mentoric Regijske razvojne agencije ROD Ajdovščina. Prva podjetniška ideja je SATAR, druga pa BiPar.

Čestitke vsem udeležencem in mentoricama ter srečno v finalu!

SPLETNI POGOVOR O PODNEBNIH SPREMEMBAH

Morda smo včasih mislili, da so podnebne spremembe izmišljotina, danes pa se ne moremo več pretvarjati in si zatiskati oči: podnebne spremembe so tu in nas lovijo. Dejstvo, da smo zanje krivi sami, nas še dodatno bremeni. Zato se moramo resno soočiti z našo novo realnostjo.

K razmišljanju o tem nas je spodbudil spletni pogovor, ki ga je organiziralo predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji v torek, 23. 3. 2021 ob 10. uri. Pogovora so se udeležili predstavniki izvajalcev projektov in strokovnih služb, med katerimi je bila tudi vodja oddelka za podnebne prilagoditve na generalnem direktoratu za podnebne spremembe Evropske komisije Elena Višnar Malinovska. Kot Regijska razvojna agencija ROD smo se v pogovor vključili predstavitvijo ukrepov projekta LIFE ViVaCCAdpat in jih povezali z aktualno tematiko spreminjanja narave, ki nas obdaja.

Pogovor je bil namenjen iskanju rešitev za čim hitrejše, učinkovitejše in lažje prilagajanje delovanja družbe pod spremenjenimi pogoji. Kot učinkovita sredstva so bili izpostavljeni zakonodajni okvirji za sofinanciranje prilagajanja, stroka, ki lahko pomaga s klimatskimi prognozami za posamezna območja, prilagoditev kmetijstva, povečanje ozelenitve mest in izboljšanje ekosistemov.

Ne glede na vse naštete ukrepe, ki jih je vsekakor še več, pa so se vsi sogovorniki strinjali, da bomo spremembe najlažje dosegli, če nikogar ne čakamo, da kaj spremeni, ampak začnemo pri sebi. Celoten pogovor si lahko ogledate na tej povezavi.

UPORABA INSTAGRAMA IN DRUGIH SOCIALNIH OMREŽIJ ZA PODJETJA

Socialno omrežje Instagram je eno izmed najbolj razširjenih omrežij, saj ima kar milijardo aktivnih uporabnikov in tako za podjetja predstavlja odlično marketinško priložnost. Podjetja in podjetniki ga lahko izkoristijo za namen gradnje lastne blagovne znamke in povezovanja z drugimi uporabniki lahko pa tudi za vizualno komuniciranje svoje zgodbe. Glede na velikost omrežja in številne funkcije, ki jih ponuja, ima to orodje velik potencial. Za popolni izkoristek potenciala pa mora uporabnik Instagram najprej poznati do potankosti.

Na Regijski razvojni agenciji ROD Ajdovščina smo prepoznali potrebo podjetij po poglobitvi znanja uporabe orodja Instagram za potrebe marketinga. Podjetnikom in potencialnim podjetnikom smo ponudili izobraževanje v obliki delavnice, ki je potekala 18. marca 2021. K sodelovanju smo povabili Karmen Koren, podjetnico, ki se zelo intenzivno ukvarja z uporabo omrežja Instagram pa tudi ostalih socialnih omrežij. Kot prekaljena uporabnica je s slušatelji delila praktične nasvete in konkretne primere iz prakse, ki jih je testirala kot upravljavka družbenih omrežij za različna podjetja.

PONOVNA KANDIDATURA ZA SODELOVANJE NA EVROPSKEM TEDNU REGIJ IN MEST

Po lanski uspešni izvedbi dogodka smo se tudi letos s projektom LIFE ViVaCCAdapt prijavili k udeležbi na Evropskem tednu regij in mest, ki se bo odvil že devetnajstič zapored. Tokratna izvedba bo prav tako spletna, v terminu od 11. do 14. oktobra, po zaključku projekta, kar nam bo omogočilo, da na opravljeno delo pogledamo z distanco in lepo zaokrožimo projekt.

Letošnji dogodek bo potekal pod sloganom »Together for recovery« (»skupaj za okrevanje«) in se vsebinsko nanaša na enakopravno, zeleno in digitalno okrevanje po pandemiji. Dogodek bo razdeljen na štiri sklope: »Green transition« (»zeleni prehod«), »Cohesion« (»kohezija«), »Digital transition« (»digitalna tranzicija«) in »Citizens engagement« (»Sodelovanje državljanov«) za vključujoče, angažirano in pravično okrevanje. S  projektom LIFE ViVaCCAdapt se želimo predstaviti kot partner v sklopu »Green transition« v obliki »EU Regions talks« (pogovori Evropskih regij).

Pod sloganom »Ponovno zaženimo Evropo. Skupaj.« se je lanskega Evropskega tedna regij in mest udeležilo rekordnih 12.000 obiskovalcev, ki so si lahko ogledali 510 dogodkov, z edinstveno prisotnostjo komisarjev, voditeljev EU, vključno s predsednikom Evropske komisije in predsednikom Evropskega odbora regij.

Lanski dogodek je prvič doslej postal digitalen, vseeno pa uspel ohraniti bogat program, razdeljen na tri tedne. Dogodek se je osredotočil na tri teme: Opolnomočenje državljanov, Kohezijo in sodelovanje ter Zeleno Evropo.

NATEČAJ ZA PODJETNIŠKE IDEJE Z DRUŽBENIM UČINKOM

Imaš podjetniško idejo, s katero želiš izboljšati delovanje družbe, v kateri živimo? Potrebuješ dodatna znanja in pomoč izkušenih strokovnjakov pri razvoju tvoje ideje? Si star do 30 let in si želiš ustvariti lastno poklicno pot? Če si na vsa vprašanja odgovoril z DA, si prava oseba za udeležbo na  natečaju za podjetniške ideje z družbenim učinkom.

Namen natečaja je izbrati 5 podjetniških idej, ki rešujejo družbene probleme oz. izzive na podjetniški način. Izbrani prijavitelji bodo pridobili osnovno podjetniško znanje in veščine na področju podjetništva s širšim družbenim učinkom. Na razpolago bodo imeli strokovnjaka, ki jim bo nudil cca 15 ur mentorstva oz. svetovanja pri razvoju ideje oz. poslovnega modela na naslednjih področjih: trženje in prodaja, priprava finančnega načrta, komuniciranje z javnostmi ter priprava projektov.

Na natečaj se lahko prijavijo mladi do vključno 30 leta starosti, ki želijo razviti svojo podjetniško idejo, ki bo doprinesla k reševanju določenega družbenega problema oz. izziva.

Pohiti s prijavo, saj je rok za oddajo ideje torek, 6. april 2021. Prijavo pošlji po elektronski pošti na naslov  info@rra-rod.si z zadevo: »MLADI POZIV«. Za več informacij o natečaju pa klikni tukaj.

Prispevki info.ROD so mesečno objavljeni na spletnem portalu Lokalne Ajdovščina.

Želiš prejemati novice o aktualnih dogodkih in razpisih?

PRIJAVA NA E-NOVICE