Monthly Archives: april 2021

Vabilo na javni poziv delodajalcem za oddajo potreb po kadrovskem štipendiranju za šolsko leto 2021/2022

2021-04-13T12:43:22+00:00

Javni poziv delodajalcem za oddajo potreb po kadrovskem štipendiranju za šolsko leto 2021/2022 Javni poziv je namenjen zbiranju potreb delodajalcev po kadrovskih štipendijah v šolskem/študijskem letu 2021/2022 s ciljem informiranja dijakov in študentov o

Vabilo na javni poziv delodajalcem za oddajo potreb po kadrovskem štipendiranju za šolsko leto 2021/2022 2021-04-13T12:43:22+00:00

Javni poziv za »sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v lasu epidemije COVID-19/2«

2021-04-13T05:59:10+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 12. 4. 2021 Rok za oddajo: Skrajni rok za oddajo vlog je 23.4.2021 do 18.00 ure. Predmet javnega razpisa: so garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere,

Javni poziv za »sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v lasu epidemije COVID-19/2« 2021-04-13T05:59:10+00:00

Javni razpis – P1 plus 2021 – Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

2021-04-13T05:57:06+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 2. 4. 2021 Rok za oddajo: Javni razpis bo odprt do 20. 10. 2021 oziroma do porabe sredstev. V primeru, da bodo vsa razpisana sredstva porabljena pred 20. 10.

Javni razpis – P1 plus 2021 – Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere 2021-04-13T05:57:06+00:00

Javni razpis za pred-financiranje projektov neprofitnih in profitnih organizacij – PF1, PF3

2021-04-13T05:49:56+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 26. 2. 2021 Rok za oddajo: Vlagatelj vlogo lahko odda od objave javnega razpisa do posameznega razpisnega roka, in sicer: 1.rok do 15. 3. 2021, 2.rok do 19. 4.

Javni razpis za pred-financiranje projektov neprofitnih in profitnih organizacij – PF1, PF3 2021-04-13T05:49:56+00:00

Javni razpis za nakup kmetijskih in gozdnih zemljišč – A1

2021-04-13T05:47:51+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 26. 3. 2021 Rok za oddajo: Vlagatelj vlogo lahko odda od objave javnega razpisa do posameznega razpisnega roka, in sicer 1.rok do 9. 4. 2021, 2.rok do 30. 4.

Javni razpis za nakup kmetijskih in gozdnih zemljišč – A1 2021-04-13T05:47:51+00:00

Javno povabilo za sodelovanje podjetij pri projektu »Slovenija na EXPO 2020 Dubaj«

2021-04-13T05:45:04+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 12. 4. 2021 Rok za oddajo: Naročnik bo interes za sodelovanje podjetij sprejemal predvidoma do 30. 4. 2021 oziroma do zapolnitve predstavitvenih kapacitet, kar bo omogočilo ustrezno in učinkovito

Javno povabilo za sodelovanje podjetij pri projektu »Slovenija na EXPO 2020 Dubaj« 2021-04-13T05:45:04+00:00

Javno povabilo za partnerje Republike Slovenije pri sodelovanju na svetovni razstavi EXPO 2020 Dubaj

2021-04-13T05:38:31+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 12. 4. 2021 Rok za oddajo: Naročnik bo interes za sodelovanje partnerjev sprejemal predvidoma do 30. 4. 2021 oziroma do zapolnitve predstavitvenih kapacitet, kar bo omogočilo ustrezno in učinkovito

Javno povabilo za partnerje Republike Slovenije pri sodelovanju na svetovni razstavi EXPO 2020 Dubaj 2021-04-13T05:38:31+00:00

3. javni razpis za podukrep 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva – Operacija: Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih

2021-04-13T05:31:35+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 12. 4. 2021 Rok za oddajo: Javni razpis velja od naslednjega dne po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge na javni

3. javni razpis za podukrep 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva – Operacija: Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih 2021-04-13T05:31:35+00:00

Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za izrabo vetrne energije (oznaka: JR VE OVE 2021)

2021-04-13T05:29:42+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 12. 4. 2021 Rok za oddajo: Javni razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 24. 9. 2021. Predmet javnega razpisa: je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje gradnje

Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za izrabo vetrne energije (oznaka: JR VE OVE 2021) 2021-04-13T05:29:42+00:00

Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za turistične nastanitve in gostinske ponudnike

2021-04-13T05:27:51+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 12. 4. 2021 Rok za oddajo: Roka za oddajo vlog sta: 5. maj 2021 in 8. september 2021. Predmet javnega razpisa: je sofinanciranje stroškov pridobitve mednarodno uveljavljenega okoljskega ali

Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za turistične nastanitve in gostinske ponudnike 2021-04-13T05:27:51+00:00

Želiš prejemati novice o aktualnih dogodkih in razpisih?

PRIJAVA NA E-NOVICE