Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na obmejnih problemskih območij v letih 2021 in 2022

2021-04-13T05:25:33+00:00

Povezava na razpis

Datum objave: 12. 4. 2021

Rok za oddajo: Rok za oddajo vlog za prvo odpiranje, do 30. 4. 2021 do 24. ure in za drugo odpiranje, do 30. 8. 2021 do 24. ure.

Predmet javnega razpisa: je sofinanciranje začetnih investicij v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, povezano z:
– vzpostavitvijo nove poslovne enote,
– razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote,
– diverzifikacijo proizvodnje poslovne enote vlagatelja na proizvode in storitve, ki jih na zadevnem območju prej ni proizvajala, ali
– bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti.

Upravičeni stroški: Upravičeni stroški po tem javnem razpisu so:
– nakup strojev in opreme,
– nakup nematerialnih naložb, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentiranih pravic, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja, pod pogojem, da se uporabljajo na območju izvajanja razpisa,
– gradbena-obrtniška-inštalacijska dela,
– nakup objektov in zemljišč.

Želiš prejemati novice o aktualnih dogodkih in razpisih?

PRIJAVA NA E-NOVICE