Javni razpis P7C 2021 – Krediti za blažitev posledic epidemije COVID-19

2021-06-23T11:32:34+00:00

Povezava na razpis

Datum objave: 9. 4. 2021

Rok za oddajo: Javni razpis bo odprt do 10. 6. 2021 oziroma do porabe sredstev.

Javni razpis ima naslednje prijavne roke za oddajo vlog s prilogami na ePortal Sklada: 22. 4., 20. 5. in 10. 6. 2021.

V primeru, da bodo vsa razpisana sredstva porabljena pred 10. 6. 2021, bo Sklad objavil zaprtje razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije.

Predmet javnega razpisa: so neposredni brezobrestni kredit Sklada.

Želiš prejemati novice o aktualnih dogodkih in razpisih?

PRIJAVA NA E-NOVICE