4. javni razpis za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih

2021-05-26T11:27:33+00:00

Povezava na razpis

Datum objave: 14. 5. 2021

Rok za oddajo: Javni razpis za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih velja od naslednjega dne po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Vložitev vloge poteka od 24. 5. 2021 od 9. ure do zaprtja javnega razpisa.

Predmet javnega razpisa: je podpora za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih.

Do podpore so upravičena tista kmetijska zemljišča, ki so v prostorskem načrtu lokalne skupnosti po namenski rabi opredeljena kot kmetijska zemljišča in so v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, v registru kmetijskih gospodarstev vpisana z grafično enoto rabe kmetijskega zemljišča z vrsto rabe 1411 – površina za ukrep odprava zaraščanja ter zaraščanje do oddaje vloge na javni razpis še ni bilo odpravljeno.

Želiš prejemati novice o aktualnih dogodkih in razpisih?

PRIJAVA NA E-NOVICE