info.ROD-8 OD ZAČETKA DO KONCA

info.ROD-8 OD ZAČETKA DO KONCA

2021-08-27T12:00:06+00:00

info.ROD-8 OD ZAČETKA DO KONCA

Regijska razvojna agencija ROD je tudi med poletnimi počitnicami aktivno pripravljala nove vsebine. LAS Vipavska dolina je prejela še zadnjo odločbo o potrditvi projektov prijavljenih na 2. javni poziv. Na SPOT Svetovanje Goriška so se aktivnosti po poletnem oddihu začele ponovno izvajati, zato vas vabimo k udeležbi na spletnem seminarju o potnih stroških in stroških za prevoz na delo v gospodarstvu. Konec tega meseca pa se zaključi projekt sodelovanja LAS, v okviru katerega je bilo izvedenih veliko zanimivih aktivnosti.

POTRJEN ŠE ZADNJI PROJEKT 2. JAVNEGA POZIVA LAS VIPAVSKA DOLINA

V sredini meseca avgusta smo prejeli še zadnjo odločbo s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja za projekt »Od odpada iz vinogradov Vipavske doline do 5 zvezdičnih doživetij, storitev in produktov«, ki je bila potrjen v okviru 2. javnega poziva LAS Vipavska dolina in je sofinanciran s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja/ukrep LEADER.

V projektu sodelujejo 3 partnerji, od katerih ima podjetje Theodosius d.o.o. vlogo vodilnega partnerja, Območna obrtno-podjetniška zbornica Ajdovščina ter Urška Lemut Šušterič-nosilka dopolnilne dejavnosti na kmetiji pa sta partnerja.

V projektu s skupno vrednostjo 67.571,58 €, se partnerji osredotočajo predvsem na novo »wellness« ponudbo ter na predelavo grozdnega odpada: pečk, lupinic in pecljevine, ki so v svetu izredno cenjeno naravno zdravilo. V okviru projekta bo razvita tudi nova linija produktov za nego telesa na osnovi grozdnega odpada, le-ta pa bo namenjen tudi implementaciji v visoki kulinariki. Projekt vključuje tudi izvedbo različnih usposabljanj in izobraževanj.

V okviru 2. javnega poziva LAS Vipavska dolina, so tako potrjeni vsi trije projekti, ki so bili vloženi v pregled na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Razpis za standardne projekte je bil objavljen v začetku leta 2020, vsi projekti pa se bodo izvajali do druge polovice naslednjega leta. Skupna vrednost nepovratnih sredstev v 85 % deležu vseh treh projektov znaša približno 250.000 €.

WEBINAR: POVRAČILA STROŠKOV ZA PREVOZ NA DELO IN POTNIH STROŠKOV V GOSPODARSTVU

SPOT Svetovanje Goriška vabi podjetnike iz Goriške regije na brezplačen webinar z naslovom »Povračila stroškov za prevoz na delo in potnih stroškov v gospodarstvu«. S 1. januarjem 2020 je začela veljati nova Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino, ki je uvedla spremembe pri izplačevanju potnih stroškov v gospodarstvu tako v letu 2020 kot tudi v letu 2021. Že konec leta 2020 pa je bila objavljena sprememba te uredbe. Tako so od lanskega leta ponovno v veljavi tri različne višine dnevnic, katerih vrednost se je letos še zvišala. Da boste zagotovili skladnost izplačevanja potnih stroškov z zakonodajo in uskladili izplačevanje potnih stroškov za službene poti v tujino z določbami nove uredbe, vas vabimo, da se udeležite našega webinarja.

Predstavljene vam bodo tudi novosti glede povračil stroškov za prevoz na delo in z dela, ki bodo po spremembi Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja v gospodarstvu začele veljati pri povračilih za mesec september 2021.

Brezplačen spletni seminar se bo odvil v torek, 7. 9. 2021, ob 13. uri in bo trajal dve uri. Predavala bo davčna strokovnjakinja Maja Dolinar Dubokovič, davčna svetovalka zaposlena v družbi Movens d. o. o. Medvode.

Podrobnejšo vsebino delavnice in več informacij o predavateljici lahko najdete na spletni strani Regijske razvojne agencije ROD Ajdovščina. 

Za udeležbo je potrebna predhodna prijava preko prijavnega obrazca. Po prijavi boste prejeli povezavo, kjer boste spremljali webinar lahko pa tudi zastavili vprašanje.

ZAKLJUČEK PROJEKTA SODELOVANJA LAS

V projekt sodelovanja je vključenih pet slovenskih lokalnih akcijskih skupin, ki pokrivajo območje soške fronte in njenega zaledja. V času prve svetovne vojne so območja, ki jih danes pokrivajo LAS Dolina Soče, LAS s CILjem, LAS Gorenjska košarica, LAS V objemu sonca in LAS Vipavska dolina, imela pomembno vlogo zaledja soške fronte in se zato povezale v projekt sodelovanja.

Na območju LAS Vipavska dolina smo pri projektu »Pot miru – dediščina prve svetovne vojne« izvedli kar nekaj aktivnosti, od izobraževanja za turistične vodnike s predstavitvijo Vojnega muzeja v prostorih Vojašnice Janka Premrla – Vojka v Vipavi, do predstavitve posnetega kratkega predavanja o zaledju soške fronte učiteljicam zgodovine na našem območju, ki bodo prejeto znanje v prihajajočem novem šolskem letu predale devetošolcem. V sodelovanju z Lavričevo knjižnico Ajdovščina pa smo izdali tiskano publikacijo z naslovom »BOG DAL KONEC TE GERDE VOJNE!« s podnaslovom »Obdobje prve svetovne vojne v Zgornji Vipavski dolini«. Knjiga bo javnosti predvidoma predstavljena v septembru.

Projekt sodelovanja je v celoti vreden 7.388,50 EUR, v višini 80% pa je sofinanciran s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Prispevki info.ROD so mesečno objavljeni na spletnem portalu Lokalne Ajdovščina.

Želiš prejemati novice o aktualnih dogodkih in razpisih?

PRIJAVA NA E-NOVICE