20. javni razpis za podukrep 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021 Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na gorskih območjih

2021-11-08T10:09:10+00:00

Povezava na razpis

Datum objave: 22. 10. 2021

Rok za oddajo: Vložitev vloge na javni razpis poteka od 15. 11. 2021 do vključno 30. 12. 2021, do 14. ure.

Predmet javnega razpisa: so individualne in kolektivne naložbe za:

a) ureditev gospodarskih poslopij oziroma nakup pripadajoče opreme, in sicer:
– ureditev hlevov oziroma nakup pripadajoče opreme, vključno z ureditvijo skladiščnih kapacitet za živinska gnojila ter nakup kmetijske mehanizacije za namen hlevske reje (stroji za prekladanje materialov, mobilna dvoriščna mehanizacija in cisterne za gnojenje);
– ureditev skladišč za krmo oziroma nakup pripadajoče opreme ter nakup kmetijske mehanizacije za namen skladiščenja krme (stroji za prekladanje materialov in mobilna dvoriščna mehanizacija);
– ureditev skladišč oziroma hladilnic za kmetijske pridelke oziroma nakup pripadajoče opreme;
– ureditev objektov za shranjevanje kmetijske mehanizacije in nakup pripadajoče opreme;
b) nakup kmetijske mehanizacije za kmetovanje na gorskih območjih;
c) ureditev pašnikov in obor za rejo domačih živali oziroma gojene divjadi;
č) izvedba agromelioracij;
d) ureditev zaščite čebeljih panjev pred medvedi;
e) ureditev trajnih nasadov;
f) ureditev cestnih, vodnih oziroma vodovodnih ter energetskih priključkov do javne infrastrukture;
g) ureditev zasebnih namakalnih sistemov, ki imajo enega uporabnika na gorskih območjih (ZNS) ter nakup namakalne opreme.

Želiš prejemati novice o aktualnih dogodkih in razpisih?

PRIJAVA NA E-NOVICE