21. javni razpis za podukrep 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021 Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene izvajanju ekološke pridelave hrane

2021-11-08T10:05:43+00:00

Povezava na razpis

Datum objave: 22. 10. 2021

Rok za oddajo: Vložitev vloge na javni razpis poteka od 15. 11. 2021 do vključno 30. 12. 2021, do 14. ure.

Predmet javnega razpisa: so individualne in kolektivne naložbe kmetijskih gospodarstev:
a) ureditev gospodarskih poslopij oziroma nakup pripadajoče opreme, in sicer:
– ureditev hleva oziroma nakup pripadajoče opreme, vključno z ureditvijo skladiščnih kapacitet za živinska gnojila ter nakup kmetijske mehanizacije za namen hlevske reje (stroji za prekladanje materialov, mobilna dvoriščna mehanizacija in cisterne za gnojenje),
– ureditev hlevskega izpusta in proste reje,
– ureditev skladišča za krmo oziroma nakup pripadajoče opreme ter nakup kmetijske mehanizacije za namen skladiščenja krme (stroji za prekladanje materialov in mobilna dvoriščna mehanizacija),
– ureditev skladišča oziroma hladilnice za kmetijske pridelke oziroma nakup pripadajoče opreme,
– ureditev objekta za shranjevanje kmetijske mehanizacije in nakup pripadajoče opreme;
b) nakup kmetijske mehanizacije, namenjene izvajanju ekološke pridelave;
c) ureditev trajnega nasada za izvajanje ekološke pridelave;
č) ureditev zasebnega namakalnega sistema, ki ima enega uporabnika (v nadaljnjem besedilu: ZNS) ter nakup namakalne opreme.

Želiš prejemati novice o aktualnih dogodkih in razpisih?

PRIJAVA NA E-NOVICE