UPRAVLJANJE INVESTICIJSKIH PRILOŽNOSTI REGIJE

UPRAVLJANJE INVESTICIJSKIH PRILOŽNOSTI REGIJE

2021-11-22T07:45:01+00:00

Že drugo leto zapored na Regijski razvojni agenciji ROD Ajdovščina uspešno izvajamo nacionalni projekt »Regionalno skrbništvo« v sklopu katerega izvajamo naloge upravljanja in promocije investicijskih priložnosti Goriške regije. Dvanajst slovenskih regionalnih razvojnih agencij skupaj z nacionalnim koordinatorjem tvorimo mrežo skrbnikov regij pod okriljem Javne Agencije SPIRIT Slovenija.

Zaznali smo, da je v Sloveniji sistem, ki skrbi za internacionalizacijo in tuje neposredne investicije precej nepovezan. Investicijske priložnosti, ki bi lahko bile zanimive tako za tuje kot tudi domače investitorje, so predstavljene pretežno nekakovostno, saj so podatki nepopolni in predvsem zastareli. Celovita rešitev, ki bi omogočala identifikacijo investicijskih priložnosti, zajem nujnih podatkov v centralno bazo in njihovo redno posodabljanje, ne obstaja,

je povedal Gorazd Orešek, vodja projekta na SPIRIT Slovenija.

S projektom se na sistematičen način rešuje problem nepovezanega obstoječega t. i. »Invest« okolja (okolje, naklonjeno vlagateljem) v Sloveniji. Zato smo sestavili partnerstvo, ki znotraj projekta zagotavlja ažurne podatke o investicijskih priložnostih, poslovnih conah in strukturi poslovnega okolja ter skrbi za pretočnost informacij iz lokalnega oziroma regionalnega nivoja na državni nivo in obratno. S skupnim sodelovanjem želimo identificirati, popisati in posodobiti obstoječe podatke tako o poslovnih conah kot tudi o poslovnem okolju na ravni regij.  Podatki, ki jih v okviru projekta pridobivamo, bodo predstavljali osnovo za oblikovanje državnih ukrepov in državnih strateških usmeritev.

Z zgoraj omenjenim projektom pa se razvija državni portal »Investicijske priložnosti v Sloveniji«, na katerem so predstavljeni projekti, ki potrebujejo investitorje, tako domače kot tudi tuje.

Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina je z letom 2017 začela izvajati aktivno vlogo promotorja investicijskih priložnosti naše regije. S projektom »Regionalno skrbništvo« to aktivnost nadgrajujemo in povezujemo z državnim podpornim okoljem za internacionalizacijo. V vlogi promotorja investicijskih priložnosti  sodelujemo tako z Območno obrtno podjetniško zbornico Ajdovščina na lokalni ravni, na regionalni s Severno Primorsko gospodarsko zbornico, na državni ravni pa z agencijo SPIRIT.

Naše naloge s področja promocije investicijskih priložnosti pa s tem še niso zaokrožene, saj poleg zgoraj naštetih vsebin skrbimo tudi za popis prostih kapacitet poslovnih con in popis poslovnih subjektov celotne regije ter nudimo svetovanje pri realizaciji investicijskih priložnosti tako občinam kot tudi podjetjem v celotni regiji.

Aktivno opravljamo tudi druge promocijske naloge kot so: udeležbe na mednarodnih investicijskih sejmih in konferencah, kjer predstavljamo investicijske priložnosti v naši regiji, organiziranje B2B  sestankov (sestanek dveh podjetij – investitorja na eni in iskalca na drugi)  s potencialnimi investitorji, organiziranje obiskov vhodnih in izhodnih delegacij potencialnih investitorjev v regionalno gospodarstvo.

Opisane aktivnosti smiselno nadgrajujejo delo in poslanstvo Regijske razvojne agencije ROD, ki ga opravljamo tudi za območje občine Ajdovščina. Ponosni smo, da se je strateško načrtovanje in sistematično izvajanje aktivnosti že večkrat izkazalo kot primer dobre prakse uspešnega spodbujanja razvoja gospodarstva na lokalnem nivoju. Še več, veseli smo, da je na nacionalni ravni posluh za nadgradnjo sistema tudi v novi finančni perspektivi in da bomo lahko nadaljevali skupno zastavljeno delo.

Želiš prejemati novice o aktualnih dogodkih in razpisih?

PRIJAVA NA E-NOVICE