Financiranje razvoja družbe znanja in inovativnega podjetništva (krediti)

2021-11-30T09:16:42+00:00

Povezava na razpis

Datum objave: 6. 4. 2021

Rok za oddajo: Do porabe sredstev.

Predmet javnega razpisa: je financiranje projektov, ki so vezani na:
• Raziskave, razvoj, inovacije in nove tehnologije.
• Izobraževanje.
• Izobraževalno infrastrukturo.
• Zaposlovanje oseb specializiranih kvalifikacij in znanj.

Instrument vam omogoča:
• Financiranje do 85 % (upravičenih) stroškov projekta (100 % v primeru COVID-19).
• Ugodnejšo obrestno mero v primerjavi z redno ponudbo banke.
• Dobo kreditiranja od 1 do 15 let z možnostjo moratorija.
• Najmanjša in največja vrednost kredita nista omejeni.
• Možnost financiranja že začetih ali zaključenih projektov.
• Kombiniranje sredstev SID banke s sredstvi EU ali drugimi sredstvi poslovne banke.

Želiš prejemati novice o aktualnih dogodkih in razpisih?

PRIJAVA NA E-NOVICE