LAND ART & WINE; Po poteh umetnostne obrti in vina

LAND ART & WINE; Po poteh umetnostne obrti in vina

Timelines: Turizem, Zaključeni

Projekt je spodbujal sodelovanje na področju skupnega oblikovanja in trženja produktov, razvoja zaokroženih turističnih območij ter izmenjavi znanj in dobrih praks, kar je pripomoglo h krepitvi odnosov in pozitivno vplivalo na enakomeren razvoj celotnega čezmejnega območja. Projekt je potekal na idrijsko-cerkljanskemvipavskem in briškem območju. Glavni cilji projekta so bili uskladitev razvoja turizma, pridobitev znanj in izkušenj, oblikovanje zanimivih turističnih produktov ter potrebne infrastrukture (Vinoteka Vipava) in na podlagi tega izgraditi razpoznaven imidž kakovostne destinacije ter vzpostaviti učinkovit sistem upravljanja destinacije. Partnerji so tekom projekta oblikovali skupne turistične produkte, izvedene so bile aktivnosti skupnega trženja in promocije ter organizirani skupni dogodki. 

 

VREDNOST CELOTNEGA PROJEKTA  in VIŠINA NAŠEGA PRORAČUNA:

233.225,23 EUR 15.520,57 EUR 

 

TRAJANJE PROJEKTA:  1. 1. 2006 – 31. 8. 2007 
NAZIV VODILNEGA PARTNERJA TER ŠTEVILO VSEH PARTNERJEV (in seznam partnerjev):  Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija,  vseh partnerjev: 9 
NAZIV PROGRAMA: Program pobude skupnosti Interreg III A, Slovenija-Italija, 2000–20062. Gospodarsko sodelovanje, 2.2. Čezmejno sodelovanje na področju turizma 

 

Želiš prejemati novice o aktualnih dogodkih in razpisih?

PRIJAVA NA E-NOVICE