iCON Konkurenčnost MSP – Inovativnost in kooperativno podjetništvo

iCON Konkurenčnost MSP – Inovativnost in kooperativno podjetništvo

Timelines: Tehn.razvoj in podjetnost, Zaključeni Categories: Regionalni razvoj iCON Konkurenčnost MSP – Inovativnost in kooperativno podjetništvo

Strateški projekt iCON, ki je bil usmerjen v povečanje konkurenčnosti mikro, malih in srednje velikih podjetij celotnega območja programa Slovenija – Italija, preko mreženja in trajnega povezovanja med podjetji, centri znanja in organizacijami podpornega okolja. Glavni namen projekta je bilo povečanje sodelovanja, prenos znanj in tehnologij, spodbujanje inovativnosti in razvoj skupnih storitev. To je prispevalo k dvigu prepoznavnosti ter povečanju investicijskega zanimanja za podjetja na obmejnem območju. Mladim je projekt ponujal priložnost, da so se aktivno vključili v sistem čezmejnih delovnih praks in s tem pokazali vsa svoja znanja, kompetence ter talente.

 

VREDNOST CELOTNEGA PROJEKTA  in VIŠINA NAŠEGA PRORAČUNA:

3.043.409,89 EUR/543.018,85 EUR 

 

TRAJANJE PROJEKTA:  1. 4. 2010–30. 4. 2015  
NAZIV VODILNEGA PARTNERJA TER ŠTEVILO VSEH PARTNERJEV (in seznam partnerjev):

Razvojna agencija ROD Ajdovščina, vseh partnerjev: 14 

Regionalni razvojni center Koper 

RRA severne Primorske d.o.o. Nova Gorica 

Posoški razvojni center 

Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov 

Gospodarska zbornica Slovenije Območna zbornica za severno Primorsko 

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije 

Slovensko deželno gospodarsko združenje/Unione Regionale Economica Slovena – SDGZ (URES) 

INFORMEST – Centro di Servizi e Documentazione per la Cooperazione Economica Internazionale/ INFORMEST  

Confederazione nazionale artigianato e piccola e media impresa del Veneto in sigla “CNA Veneto” 

Confcommercio della provincia di Trieste 

Confindustria Friuli Venezia Giulia 

Confartigianato Imprese Friuli Venezia Giulia – Federazione Regionale Artigiani Piccole e Medie Imprese del Friuli Venezia Giulia 

E.I.N.E. – Enti Industrializzazione Nord Est 

S.I.PRO. Agenzia Provinciale per lo sviluppo S.p.A. 

NAZIV PROGRAMA: Program čezmejnega sodelovanja SlovenijaItalija 2007–20132. Konkurenčnost in na znanju temelječa družba 

SPLETNA STRAN:  http://www.icon-project.eu/

 

Želiš prejemati novice o aktualnih dogodkih in razpisih?

PRIJAVA NA E-NOVICE