Severnoprimorska mrežna regionalna razvojna agencija

Severnoprimorska mrežna regionalna razvojna agencija

Timelines: Aktivni, Okolje in prostor, Podeželje Severnoprimorska mrežna regionalna razvojna agencija

Regijska razvojna agencija ROD je aktivno vpeta v REGIONALNI RAZVOJ GORIŠKE RAZVOJNE REGIJE, ki zaobjema celotno Severno Primorsko (trinajst občin). V vsaki od dvanajstih slovenskih razvojnih regij delujejo regionalne razvojne agencije, ki predstavljajo pomembno podporno okolje občinam in ostalim deležnikom. V Goriški razvojni regiji delujejo štiri razvojne agencije: poleg Regijske razvojne agencije ROD še Posoški razvojni center (PRC) s sedežem v Tolminu, Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija (ICRA) s sedežem v Idriji in Razvojna agencija Severne Primorske d.o.o. Nova Gorica (RRA) s sedežem v Novi Gorici, ki so pogodbeno povezane v Severnoprimorsko mrežno regionalno razvojno agencijo (Severnoprimorska MRRA) in so skupaj vpisane v Evidenco regionalnih razvojnih agencij na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo za programsko obdobje 2014-2020.

MRRA skrbi za izvajanje splošnih razvojno-pospeševalnih nalog v regiji in zagotavljanje strokovne, tehnične in administrativne podpore za delovanje obeh organov odločanja v regiji; Sveta regije in Regionalnega razvojnega sveta. Razvojne agencije, povezane v Severnoprimorsko MRRA, so medsebojno enakopravne in delujejo po principu projektnega sodelovanja in krožnega mrežnega vodenja. S 1.4.2014 je vodenje Severnoprimorske MRRA prevzel Posoški razvojni center.

Želiš prejemati novice o aktualnih dogodkih in razpisih?

PRIJAVA NA E-NOVICE