Arhiv 2019-10-08T11:40:08+00:00

Seznam nacionalnih in mednarodnih razpisov je informativne narave in povzema razpise po izboru Regijske razvojne agencije ROD Ajdovščina.
Seznam se osvežuje 2x mesečno. Osveženo: 15. 6. 2018

Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij v podporo investicijam za večjo produktivnost, konkurenčnost, odpornost in dekarbonizacijo gospodarstva na obmejnih problemskih območjih

Povezava na razpis Datum objave: 4. 3. 2022 Rok za oddajo: Vloge je potrebno vložiti preko spletne aplikacije. Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo oddane v aplikaciji, do

22 marec, 2022|Arhiv, Arhiv|

Javni razpis za spodbude za sofinanciranje začetnih investicij na manj razvitih območjih

Povezava na razpis Datum objave: 4. 3. 2022 Rok za oddajo: Rok za predložitev vlog je 10. 5. 2022 do 14. ure. Predmet javnega razpisa: je sofinanciranje investicij v

22 marec, 2022|Arhiv, Arhiv|

Javni razpis P7C-2 2021 COVID – krediti za blažitev posledic epidemije COVID 19 na gospodarstvo

Povezava na razpis Datum objave: 31. 12. 2021 Rok za oddajo: Javni razpis bo odprt do 25. 3. 2022 oziroma do porabe sredstev. V primeru, da bodo vsa razpisana sredstva

5 januar, 2022|Arhiv, Arhiv|

Javni razpis za vlaganja v kakovostno in trajnostno preoblikovanje slovenskega turizma za krepitev njegove odpornosti

Povezava na razpis Datum objave: 31. 12. 2021 Rok za oddajo: Rok za oddajo vlog je 7. 3. 2022. Predmet javnega razpisa: je sofinanciranje dveh sklopov investicij: - Sklop

5 januar, 2022|Arhiv, Arhiv|

Javni poziv 93SUB-SO21 – Nepovratne finančne spodbude/pomoči za naprave za samooskrbo z električno energijo

Povezava na razpis Datum objave: 17. 12. 2021 Rok za oddajo: Vlagatelj lahko odda vlogo na javni poziv od dneva objave javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije do

24 december, 2021|Arhiv, Arhiv|

22. javni razpis za podukrep 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021, Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene zaščiti živali na paši pred velikimi zvermi

Povezava na razpis Datum objave: 17. 12. 2021 Rok za oddajo: Vložitev vloge na javni razpis poteka od 10. januarja 2022 do vključno 13. aprila 2022, do 14. ure.

24 december, 2021|Arhiv, Arhiv|

Želiš prejemati novice o aktualnih dogodkih in razpisih?

PRIJAVA NA E-NOVICE