Arhiv 2019-10-08T11:40:08+00:00

Seznam nacionalnih in mednarodnih razpisov je informativne narave in povzema razpise po izboru Regijske razvojne agencije ROD Ajdovščina.
Seznam se osvežuje 2x mesečno. Osveženo: 15. 6. 2018

Javni razpis – P1 plus 2021 – Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Povezava na razpis Datum objave: 2. 4. 2021 Rok za oddajo: Javni razpis bo odprt do 20. 10. 2021 oziroma do porabe sredstev. V primeru, da bodo vsa razpisana

13 april, 2021|Arhiv, Arhiv|

Javni razpis za pred-financiranje projektov neprofitnih in profitnih organizacij – PF1, PF3

Povezava na razpis Datum objave: 26. 2. 2021 Rok za oddajo: Vlagatelj vlogo lahko odda od objave javnega razpisa do posameznega razpisnega roka, in sicer: 1.rok do 15. 3.

13 april, 2021|Arhiv, Arhiv|

3. javni razpis za podukrep 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva – Operacija: Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih

Povezava na razpis Datum objave: 12. 4. 2021 Rok za oddajo: Javni razpis velja od naslednjega dne po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Vnos vloge v elektronski sistem

13 april, 2021|Arhiv, Arhiv|

Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za izrabo vetrne energije (oznaka: JR VE OVE 2021)

Povezava na razpis Datum objave: 12. 4. 2021 Rok za oddajo: Javni razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 24. 9. 2021. Predmet javnega razpisa: je dodelitev

13 april, 2021|Arhiv, Arhiv|

Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za turistične nastanitve in gostinske ponudnike

Povezava na razpis Datum objave: 12. 4. 2021 Rok za oddajo: Roka za oddajo vlog sta: 5. maj 2021 in 8. september 2021. Predmet javnega razpisa: je sofinanciranje stroškov

13 april, 2021|Arhiv, Arhiv|

Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na obmejnih problemskih območij v letih 2021 in 2022

Povezava na razpis Datum objave: 12. 4. 2021 Rok za oddajo: Rok za oddajo vlog za prvo odpiranje, do 30. 4. 2021 do 24. ure in za drugo odpiranje,

13 april, 2021|Arhiv, Arhiv|

Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije (oznaka: JR DO OVE 2021)

Povezava na razpis Datum objave: 5. 3. 2021 Rok za oddajo: Razpis bo odprt do porabe sredstev. Rok za oddajo vlog na razpis v letu 2021 je 19. 4. 2021.

10 marec, 2021|Arhiv, Arhiv|

Javni razpis za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva v občini Ajdovščina za leto 2021

Povezava na razpis Datum objave: 26. 2. 2021 Rok za oddajo: Rok za oddajo vlog je do petka 2. 4. 2021. Predmet javnega razpisa: je dodelitev državne pomoči za:

5 marec, 2021|Arhiv, Arhiv|

Javni razpis za dodelitev kreditov s subvencionirano obrestno mero za spodbujanje investicijskih vlaganj v proizvodne in storitvene kapacitete v občini Ajdovščina za leto 2021

Povezava na razpis Datum objave: 25. 2. 2021 Rok za oddajo: Oddaja vloga poteka od 15. 3. 2021 do najkasneje 15. 11. 2021 do 12.00 ure oziroma do porabe

5 marec, 2021|Arhiv, Arhiv|

Želiš prejemati novice o aktualnih dogodkih in razpisih?

PRIJAVA NA E-NOVICE