Arhiv 2019-10-08T11:40:08+00:00

Seznam nacionalnih in mednarodnih razpisov je informativne narave in povzema razpise po izboru Regijske razvojne agencije ROD Ajdovščina.
Seznam se osvežuje 2x mesečno. Osveženo: 15. 6. 2018

14. javni razpis za podukrep 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020 za naložbe v prilagoditev kmetijskih gospodarstev izvajanju nadstandardnih zahtev na področju zaščite rejnih živali

Povezava na razpis Datum objave: 17. 7. 2020 Rok za oddajo: Vložitev vloge na javni razpis poteka od 10. avgusta 2020 do vključno 19. oktobra 2020, do 23.59. ure. Predmet

30 julij, 2020|Arhiv, Arhiv|

Javni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014-2020 za leto 2020

Povezava na razpis Datum objave: 17. 7. 2020 Rok za oddajo: Javni razpis velja od naslednjega dne po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Vnos vloge v elektronski sistem poteka od

30 julij, 2020|Arhiv, Arhiv|

Priprava Regionalnega razvojnega programa (RRP) za obdobje 2021–2027, rok: 15. 9. 2020

Priprava Regionalnega razvojnega programa (RRP) za obdobje 2021–2027; poziv k identifikaciji potencialnih regijskih* projektov za vključitev v RRP 2021–2027 Razvojne agencije v regiji smo konec leta 2019 pripravile osnutek strateškega dela

29 julij, 2020|Arhiv, Arhiv|

Javni razpis za dodeljevanje posojil za pred- financiranje podjetniških projektov – PF3

Povezava na razpis Datum objave: 3. 7. 2020 Rok za oddajo: Vlagatelj vlogo lahko odda od objave javnega razpisa do posameznega razpisnega roka, in sicer: 1. rok do 27. 7.

14 julij, 2020|Arhiv, Arhiv|

1. javni razpis za podukrep 6.4 Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti

Povezava na razpis Datum objave: 3. 7. 2020 Rok za oddajo: Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka od 24. julija 2020 do vključno 21.

14 julij, 2020|Arhiv, Arhiv|

Javni razpis za krepitev sodelovanja delodajalcev in socialnih partnerjev s srednjimi poklicnimi in višjimi strokovnimi šolami v izobraževalnem procesu v šolskem oziroma študijskem letu 2019/2020

Povezava na razpis Datum objave: 12. 6. 2020 Rok za oddajo: Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS do vključno

14 julij, 2020|Arhiv, Arhiv|

4. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014–2020

Povezava na razpis Datum objave: 10. 7. 2020 Rok za oddajo: Vnos vloge v elektronski sistem poteka od 3. avgusta 2020 dodatuma zaprtja javnega razpisa, objavljenega na osrednjem spletnem mestu

14 julij, 2020|Arhiv, Arhiv|

Javni razpis za spodbujanje udeležbe na sejmih in razstavah v letu 2020

Povezava na razpis Datum objave: 18. 6. 2020 Rok za oddajo: Javni razpis je odprt do vključno 15. 9. 2020. Predmet javnega razpisa: je s sofinanciranjem upravičenih stroškov individualnih nastopov

14 julij, 2020|Arhiv, Arhiv|

Želiš prejemati novice o aktualnih dogodkih in razpisih?

PRIJAVA NA E-NOVICE